Persoonsgebonden budget (Pgb)

Persoonsgebonden budget of afgekort pgb is een budget om zelf zorg of ondersteuning mee te regelen. Het pgb dat u krijgt via de Wet langdurige zorg (Wlz), noemen we ook wel pgb-Wlz. U krijgt een bepaalde hoeveelheid geld om die zorg in te kopen die u of uw naaste nodig heeft. Hoeveel geld u krijgt hangt af van welke zorg u nodig heeft en hoeveel zorg u nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft. Dit heet een indicatie.

Er zijn meer soorten pgb

Er is een persoonsgebonden budget voor langdurige zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet een pgb-Wlz. Er bestaat ook een pgb voor:

 • Jeugdhulp via uw gemeente.
 • Vanuit de Wmo voor ondersteuning bij het huishouden en begeleiding in het dagelijks leven (ook dagbesteding en logeeropvang) via uw gemeente.
 • Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor wijkverpleging en intensieve kindzorg via uw zorgverzekeraar.

Welke zorg kunt u regelen met een pgb-Wlz?

Het geld wordt niet overgemaakt naar uw eigen bankrekening maar wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd. U kunt vanuit uw budget betalingen laten doen aan uw zorgaanbieders. U moet hierover wel verantwoording afleggen aan het Zorgkantoor.

U kunt uw pgb voor langdurige zorg besteden aan deze zorg:

 • Verpleging
 • Verzorging
 • Begeleiding
 • Vervoer
 • Het schoonhouden van de woonruimte
 • Logeeropvang

Andere behandelingen kunt u niet vanuit het pgb betalen. Deze kunt u als zorg in natura ontvangen van een gecontracteerde zorgaanbieder.

Bekijk voor een uitgebreid overzicht de vergoedingenlijst (pdf)

Dit zijn de kenmerken van pgb

 • U bepaalt zelf door wie, waar, wanneer en hoe de zorg wordt verleend.
 • U werft zelf zorgaanbieders en maakt afspraken over het salaris of de vergoeding.
 • U maakt zelf afspraken met de zorgaanbieders over de kwaliteit van uw zorg.
 • U houdt zelf uw administratie bij.
 • U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juiste besteding van uw budget.
 • U zorgt zelf voor vervanging van uw zorgaanbieder bij ziekte en vakantie.
 • U lost zelf conflicten met uw zorgaanbieders op.
 • Pgb regelen duurt circa 15 weken van aanvraag indicatie tot goedkeuring pgb.

Aanvragen van een pgb voor langdurige zorg

U vraagt een pgb-Wlz aan bij uw Zorgkantoor. U heeft eerst een indicatie van het CIZ nodig. Ga naar pgb aanvragen. Wilt u nog kijken of een pgb de zorgvorm is die het beste bij u past? Kijk in onze keuzehulp welke vorm van langdurige zorg het beste bij u past.

Veranderingen in het pgb

Het informatiebulletin houdt u op de hoogte over nieuwe regels voor het persoonsgebonden budget (pgb). Pgb-houders ontvangen het informatiebulletin automatisch van ons.

Bekijk de informatiebulletins

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur

E-mail of chat ons

Niet geschikt voor financiële- en medische vragen.

Naar het contactformulier

Chat nu niet beschikbaar.