Casemanagement (dementie)

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider die u én uw naasten thuis begeleidt en ondersteunt bij dementie. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg.

Wat kan een casemanager voor u betekenen?

Een casemanager kan de zorg coördineren, begeleiden en steun bieden aan u én uw naasten in de verschillende fasen van de dementie. Samen met andere zorgverleners (een multidisciplinair team) zoals een huisarts kijkt de casemanager wat voor u passende zorg is. Zo kunt u samen een zorgplan opstellen en bij veranderingen de zorg aanpassen aan de situatie.

Aan welke voorwaarden moet een casemanager (dementie) voldoen?

  • De casemanager moet BIG- geregistreerd zijn. BIG staat voor “Beroepen in de individuele Gezondheidszorg”
  • De casemanager moet kennis en aantoonbare ervaring met geriatrische zorg hebben
  • De zorg moet voldoen aan de Zorgstandaard Dementie (pdf)

Wat is het uurtarief van een casemanager?

Voor een casemanager geldt hetzelfde maximum tarief als bij een professionele zorgaanbieder. Bij 'Hoeveel mag ik mijn zorgverlener betalen' staan de maximum tarieven. U vermeldt in de zorgbeschrijving het BIG-registratie nummer van de casemanagernummer. Wij hebben deze nodig om te beoordelen of de casemanager aan de voorwaarden voldoet.