Wooninitiatief

Een wooninitiatief is een gezamenlijke woonvorm waar minimaal 3 en maximaal 26 bewoners wonen. In het wooninitiatief is minimaal 1 gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. De bewoners ontvangen een persoonsgebonden budget, waarmee zij gezamenlijk zorg inkopen. Wanneer ouders een wooninitiatief starten voor hun kind, heet dit ook wel een ouderinitiatief.

2 soorten wooninitiatieven

Wooninitiatief 'Zorg'

Dit betekent dat het wooninitiatief alle zorg inkoopt voor de bewoners. Door bijvoorbeeld zelf  zorgverleners in dienst te hebben. Of door zorg gezamenlijk in te kopen bij een externe zorgverlener. Een bewoner sluit bij een wooninitiatief met zorgfuncties een zorgovereenkomst af met het wooninitiatief.

Wooninitiatief 'enkel huis'

Dit betekent dat het wooninitiatief niet de zorg inkoopt voor de bewoners. De bewoner koopt zelf de zorg in bij een zorgverlener. De bewoner sluit direct een zorgovereenkomst af met een zorgverlener voor de zorg die de bewoner wil krijgen.

U heeft misschien recht op toeslagen

 1. Toeslag wooninitiatief
 2. Toeslag kwaliteitskader Verpleging en verzorging (V&V)

Het wooninitiatief moet aan 3 voorwaarden voldoen voor de toeslagen

U kunt een toeslag wooninitiatief of kwaliteitstoeslag V&V krijgen als het wooninitiatief aan 3 voorwaarden voldoet:

 1. Minimaal 3 en maximaal 26 bewoners ontvangen een pgb uit de Wlz, Wmo, de Jeugdwet of de Zvw
 2. U bundelt de budgetten voor pgb met andere bewoners en koopt gezamenlijk zorg in
 3. De budgethouder woont op hetzelfde adres als de andere bewoners. Of op verschillende adressen binnen een straal van 100 meter. Er moet dan wel minimaal 1 gemeenschappelijke ruimte zijn, die geschikt is voor het doen van gezamenlijke activiteiten

Voor de kwaliteitstoeslag V&V moet u daarnaast een zorgprofiel verzorging en verpleging (VV4 tot en met VV10) hebben.

Hoe vraagt u de toeslagen aan?

 • Is het wooninitiatief bekend bij ons? Neem dan contact met ons op om door te geven dat u in aanmerking wilt komen voor een toeslag.
 • Is het wooninitiatief nog niet bekend bij ons? Dan moeten wij eerst beoordelen of het wooninitiatief aan de voorwaarden voldoet. Vraag het wooninitiatief om een Excel of Word-bestand in te leveren via ons contactformulier. In dit bestand staat:
  • de naam en adresgegevens van het wooninitiatief
  • het aantal bewoners van het wooninitiatief
  • de namen en geboortedata van de budgethouders
  • het aantal budgethouders met financiering via WMO
  • of het wooninitiatief een wooninitiatief ‘zorg’ of een wooninitiatief ‘enkel huis’ is

U kunt de toeslag ook aanvragen in het bewuste keuzegesprek. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een nieuwe toekenningsbeschikking. Hierin staat de toeslag die u ontvangt voor 'wooninitiatief' en 'kwaliteitstoeslag V&V'.

Belangrijke punten

 • De datum dat u bent ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) op het adres van het wooninitiatief is de datum dat wij u een toeslag kunnen toekennen.
 • Als u gaat verhuizen geeft u dit aan ons door. De toeslag kennen we alleen toe voor de periode dat u in het wooninitiatief woont. Dit betekent dat uw jaarbudget weer lager kan worden. Houdt u hier rekening mee met de zorg dat u gaat inkopen.
 • Ontvangt u nu een budgetgarantie, dan vervangt het bedrag van de toeslag ‘wooninitiatief’ dit deels of volledig.
 • Als u (of het wooninitiatief) niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan bent u moet u dit geven. Dit kan gevolgen hebben voor uw pgb, maar ook voor het pgb van de andere bewoners.