Wooninitiatief

Een wooninitiatief is een gezamenlijke woonvorm waar minimaal 3 en maximaal 26 bewoners wonen. In het wooninitiatief is minimaal 1 gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. De bewoners ontvangen een persoonsgebonden budget, waarmee zij gezamenlijk zorg inkopen.

2 soorten wooninitiatieven

Wooninitiatief 'Zorg'

Dit betekent dat het wooninitiatief alle zorg levert of inkoopt voor de bewoners. Een bewoner sluit bij een wooninitiatief 'Zorg' een zorgovereenkomst af met het wooninitiatief.

Wooninitiatief 'enkel huis'

Dit betekent dat het wooninitiatief niet de zorg levert of inkoopt voor de bewoners. De bewoner koopt zelf de zorg in bij een zorgverlener. De bewoner sluit direct een zorgovereenkomst af met een zorgverlener voor de zorg die de bewoner wil krijgen.

U heeft misschien recht op toeslagen

 1. Toeslag wooninitiatief
 2. Toeslag kwaliteitskader Verpleging en verzorging (V&V)

Het wooninitiatief moet aan 3 voorwaarden voldoen voor de toeslagen

U kunt een toeslag wooninitiatief of kwaliteitstoeslag V&V krijgen als het wooninitiatief aan 3 voorwaarden voldoet:

 1. Minimaal 3 en maximaal 26 bewoners ontvangen een pgb uit de Wlz, Wmo, de Jeugdwet of de Zvw
 2. U bundelt de budgetten voor pgb met andere bewoners en koopt gezamenlijk zorg in
 3. De budgethouder woont op hetzelfde adres als de andere bewoners. Of op verschillende adressen binnen een straal van 100 meter. Er moet dan wel minimaal 1 gemeenschappelijke ruimte zijn, die geschikt is voor het doen van gezamenlijke activiteiten

Voor de kwaliteitstoeslag V&V moet u daarnaast een zorgprofiel verzorging en verpleging (4VV tot en met 10VV) hebben.

Hoe vraagt u de toeslagen aan?

 • Heeft u binnenkort een kennismakinggesprek met het zorgkantoor voor de aanvraag van uw pgb? Vraag de toeslag dan tijdens dit gesprek aan.
 • Is het een al langer bestaand en bekend wooninitiatief? Vul dan het formulier Aanvraagformulier toeslag wooninitiatief in.
 • Is het een nieuw wooninitiatief die nog niet bij ons bekend is? Dan moeten wij eerst beoordelen of het wooninitiatief aan de voorwaarden voldoet. Vraag het wooninitiatief om een Excel of Word-bestand in te leveren via ons contactformulier. In dit bestand staat:
  • de naam en adresgegevens van het wooninitiatief
  • het aantal bewoners van het wooninitiatief
  • de namen en geboortedata van de budgethouders
  • het aantal budgethouders met financiering via een andere wet dan de Wlz.
  • of het wooninitiatief een wooninitiatief ‘zorg’ of een wooninitiatief ‘enkel huis’ is
 • Na de beoordeling van het nieuwe wooninitiatief stuurt u ons het formulier Aanvraagformulier toeslag wooninitiatief op.

Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een (aangepaste) toekenningsbeschikking. Hierin staat de toeslag die u ontvangt. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan ontvangt u een brief waarin wij dit verder toelichten.

Belangrijke punten

 • De datum dat u bent ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) op het adres van het wooninitiatief is de datum dat wij u een toeslag kunnen toekennen.
 • Als u gaat verhuizen geeft u dit aan ons door. De toeslag kennen we alleen toe voor de periode dat u in het wooninitiatief woont. Dit betekent dat uw jaarbudget weer lager kan worden. Houdt u hier rekening mee met de zorg dat u gaat inkopen.
 • Ontvangt u nu een budgetgarantie, dan vervangt het bedrag van de toeslag ‘wooninitiatief’ dit deels of volledig.
 • Als u (of het wooninitiatief) niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan bent u verplicht dit aan ons door te geven. Dit kan gevolgen hebben voor uw pgb, maar ook voor het pgb van de andere bewoners.