Tot wanneer kan ik mijn declaratie(s) sturen?

U kunt pas declareren als u de zorg heeft gekregen, dus altijd achteraf.

U kunt uw declaratie(s) sturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  • Na de maand waarin u de zorg heeft gekregen, heeft uw zorgverlener 6 weken de tijd om u een factuur te sturen.
  • U heeft daarna vier 4 weken de tijd om de declaratie naar de SVB te sturen.

De SVB beheert uw geld en betaalt uw zorgverlener(s).