Vergoeding casemanager dementie

Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om casemanager (dementie) te vergoeden vanuit uw pgb. Een casemanager moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zorg is onderdeel van de prestatie verpleging die u kunt inkopen.

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan valt de casemanager (dementie) onder de wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).