Kwaliteitstoeslag verpleging en verzorging

Budgethouders met een zorgprofiel verzorging en verpleging (VV4 tot en met VV10) krijgen in 2021 een toeslag van € 4.229. Deze toeslag kan het wooninitiatief gebruiken om de kwaliteit van zorg te verhogen. 

Zo verhoogt het wooninitiatief de kwaliteit van zorg

Hoe het wooninitiatief de kwaliteit van zorg verhoogt, kan in de zorgbeschrijving vermeldt worden. Om de toeslag te gebruiken is het ook nodig de zorgovereenkomst aan te passen. Bijvoorbeeld door het tarief te verhogen. Of het aantal werkuren op te hogen.

Zo declareert u de kwaliteitstoeslag V&V

Hoe u de toeslag declareert hangt af van hoe u de toeslag besteedt.

U besteedt de toeslag aan extra zorg

Dan kunt u deze kosten meenemen in de maandloonspecificatie. U hoeft dit niet als los tarief te vermelden in de specificatie. U kunt het aantal zorguren ophogen en/of het tarief van een of meerdere functie(s) ophogen. In de zorgbeschrijving geeft u aan waaraan u de toeslag besteedt.

U besteedt de toeslag niet aan aan extra zorg

In plaats daarvan besteedt u de toeslag aan bijvoorbeeld het extra opleiden van personeel.

  1. U kunt bij een vast maandbedrag deze kosten toevoegen onder 'Andere vergoedingen' in de zorgovereenkomst. U hoeft geen aparte zorgovereenkomst en zorgbeschrijving voor deze toeslag te maken. Vermeld in de zorgbeschrijving waaraan u de toeslag besteedt.
  2. Of u kunt de kosten declareren via het formulier 'Bijkomende kosten' van de SVB. U voegt de factuur hieraan toe.

Ook interessant