PGB in het buitenland

U kunt uw pgb in het buitenland gebruiken, bijvoorbeeld op vakantie. Gaat u korter dan 6 weken naar het buitenland en neemt u uw zorgverlener mee? Of ontvangt u de zorg tijdelijk niet? Dan hoeft u geen contact op te nemen met het Zorgkantoor. Dit heeft namelijk geen gevolgen voor uw pgb-Wlz. De zorgkosten kunt u gewoon bij de SVB declareren.

Een zorgverlener in het buitenland inhuren?

Huurt u een buitenlandse zorgverlener in? Dan kunt u deze kosten bij ons declareren. Er zijn regels voor het inhuren van een buitenlandse zorgverlener. Stuurt u ons deze documenten voor elke zorgverlener die u inhuurt:

 1. Kopie geldig identiteitsbewijs van de zorgverlener
 2. Ondertekende zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
 3. Kopie van facturen

Gaat u naar een land buiten de Europese Unie? Dan mag u maximaal 13 weken zorg inkopen bij een zorgverlener in het buitenland. Gaat u naar een land in de Europese Unie? Dan mag dat ook langer.

Neem altijd contact op als u langer dan 6 weken gaat

Gaat u langer dan 6 weken naar het buitenland? Geef dit dan altijd aan ons door. Gebruik hiervoor het Wijzigingsformulier PGB (pdf). Schrijf daarin hoe lang u naar het buitenland gaat, naar welk land en hoe u uw zorg wilt inkopen in het buitenland.

Wij passen uw budget aan

Huurt u in het buitenland uw een lokale zorgverlener in? Dan past het Zorgkantoor uw budget aan. Dat is afhankelijk van het land waar u naar toe gaat. Dit wordt een aanvaardbaarheidspercentage genoemd. Dit zijn de percentages:

 • België 100%
 • Caribisch Nederland 60%
 • Duitsland 100%
 • Frankrijk 100%
 • Marokko 30%
 • Portugal 69%
 • Spanje 85%
 • Suriname 48%
 • Turkije 41%

De aanvaardbaarheidspercentages van andere landen leest u in dit overzicht van Zorginstituut Nederland.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen