Persoonsgebonden budget (pgb) in het buitenland

U kunt uw pgb in het buitenland gebruiken, bijvoorbeeld om tijdens uw vakantie zorg in te kopen bij een zorgverlener.

Lees meer over op vakantie met pgb

Neem altijd contact op als u langer dan 6 weken gaat

Gaat u langer dan 6 weken naar het buitenland? Geef dit dan altijd aan ons door. Gebruik hiervoor het Wijzigingsformulier pgb (pdf). Schrijf daarin hoe lang u naar het buitenland gaat, naar welk land en hoe u uw zorg wilt inkopen in het buitenland.

Hoe lang mag ik zorg inkopen in het buitenland?

 • Gaat u naar een land buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan mag u maximaal 13 weken zorg inkopen in het buitenland.
 • Gaat u naar een land in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan kunt u maximaal 1 jaar Wlz-zorg in het buitenland krijgen.

Als u permanent in het buitenland gaat wonen, wordt uw pgb stopgezet.

Mag ik een zorgverlener meenemen vanuit Nederland?

U kunt ook uw Nederlandse zorgverlener meenemen naar het buitenland. De zorgverlener wordt volgens de overeengekomen Nederlandse tarieven uitbetaald.

Mag ik een buitenlandse zorgverlener inhuren?

U kunt ook een buitenlandse zorgverlener inhuren. U kunt deze kosten bij ons declareren. Er zijn regels voor het inhuren van een buitenlandse zorgverlener. Stuurt u ons deze documenten voor elke zorgverlener die u inhuurt:

 1. Kopie geldig identiteitsbewijs van de zorgverlener
 2. Ondertekende zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
 3. Kopie van facturen

Zet uw automatische betalingen aan uw Nederlandse zorgverlener(s) met een vast maandbedrag stop

Als uw zorgverlener geen zorg aan u levert, moet u de automatische betaling stopzetten. U mag een zorgverlener alleen betalen uit het pgb, als uw zorgverlener zorg aan u levert.

Uw budget kan aangepast worden

Gaat u langer dan 6 weken naar het buitenland? En huurt u daar een lokale zorgverlener in? Dan past het Zorgkantoor mogelijk uw budget aan. Dat is afhankelijk van het land waar u naar toe gaat. Dit wordt een aanvaardbaarheidspercentage genoemd. U krijgt voor de periode in het buitenland het volgende percentage van uw budget:

 • BelgiĆ« 100%
 • Caribisch Nederland 60%
 • Duitsland 100%
 • Frankrijk 100%
 • Marokko 30%
 • Portugal 69%
 • Spanje 85%
 • Suriname 48%
 • Turkije 41%

Lees meer over de aanvaardbaarheidspercentages van Zorginstituut Nederland van andere landen.