Zelf een zorgaanbieder kiezen? Houd dan rekening met deze spelregels

U mag voor maximaal 3 gezondheidsoplossingen een andere zorgaanbieder inzetten. Deze maximaal 3 gezondheidsoplossingen gelden voor alle verzekerde pakketten bij elkaar. Daarbij moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan.
 • De zorgaanbieder moet gekeurd zijn volgens de Zilveren Kruis Beoordelingsrichtlijn.
 • De maximale vergoeding voor de gezondheidsoplossing is het tarief van onze gecontracteerde zorgaanbieders.
 • U kunt alleen een andere zorgaanbieder inzetten voor gezondheidsoplossingen uit Present! Persoonlijk en Present! Samen. Het is daarbij belangrijk dat de gezondheidsoplossing gelijk is aan de door ons gecontracteerde gezondheidsoplossing. Hiermee bedoelen we de gezondheidsoplossing zelf, maar ook de geboden behandeltijd, intensiteit en kwaliteit.
 • Voor workshops wordt gebruik gemaakt van een zogeheten staffeltabel. Ook workshops die worden ingezet bij een andere zorgaanbieder, tellen mee in deze staffel. Neem voor meer informatie contact op met de Werkgeversdesk.
 • Iedere workshop van een andere zorgaanbieder wordt als 1 gezondheidsoplossing gezien.
 • De totale vergoeding aan andere zorgaanbieders, bedraagt niet meer dan 50% van uw jaarpremie voor Present!.
 • De zorgaanbieder mag niet in loondienst zijn van uw bedrijf. 
 • De zorgoplossing is wat betreft aard, omvang en kwaliteit, gelijk aan de zorgoplossing waarvoor gecontracteerde zorgaanbieders een vergoeding krijgen uit de polisvoorwaarden.
 • U bent niet in loondienst van de werkgever.
 • De zorgaanbieder met de gezondheidsoplossing door ons is goedgekeurd.
 • De gezondheidsoplossing na goedkeuring vooraf bij ons is aangevraagd.