""

Tweelandenpolis

De aanvullende zorgverzekering voor uw buitenlandse medewerkers die tijdelijk bij uw organisatie werken. Deze verzekering is gratis bovenop de basisverzekering.
Contact met een adviseur

Zorgverzekering voor buitenlandse medewerkers

Welke medewerker komt hiervoor in aanmerking?

Verplichte basisverzekering

Iedere medewerker die afkomstig is uit een EU/EER-land of Zwitserland en in Nederland werkt, is verplicht zich in te schrijven voor de Nederlandse basisverzekering. De premie betaalt hij aan de Nederlandse zorgverzekeraar (via zijn salaris). Lees meer over de werkwijze van de Tweelandenpolis.

S1-formulier

Uw medewerker betaalt géén ziektekostenpremie in zijn woonland. Hiervoor moet er wel een S1-formulier worden aangevraagd door de buitenlandse zorgverzekeraar bij de Nederlandse zorgverzekeraar. Zilveren Kruis regelt dat alleen als hij niet op een Nederlands adres staat ingeschreven.

Collectiviteit

Voor iedere werkgever wordt een eigen collectiviteit ingericht met toegang tot de gezondheidsoplossingen van Present! Light. De werkgever dient zelf voor incasso van de premie zorg te dragen. Wilt u een offerte aanvragen, dan kan dat rechtstreeks bij Zilveren Kruis of via uw intermediair.

Vergoedingen Tweelandenpolis

Vergoedingen

  • 100% van de kosten van medisch noodzakelijk ziekenvervoer vanuit een EU-/EER-land of Zwitserland naar het woonland.
  • 100% van de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot vanuit een EU-/EER-land of Zwitserland naar het woonland.
  • Vergoeding van de kosten die vallen onder het verplicht eigen risico van de basisverzekering.

Premie per persoon

  • Premie Basis Exclusief 2022 is € 161,75 per maand. 
  • Gratis aanvullend Tweelandenpolis.

Al een Tweelandenpolis?

Regel hier zelf uw belangrijke zaken.

""

Aan- en afmeldformulier

Voor het aan- of afmelden van een medewerker.
""

Inloggen Mijn Collectief

Bekijk uw wijzigingen in Mijn Collectief.

Vraag en antwoord

Iedere medewerker uit een EU-/EER-land of Zwitserland moet inschrijven voor de Nederlandse basisverzekering. Een in Nederland verzekerde medewerker betaalt geen ziektekostenpremie in eigen land.

Als uw medewerker in Nederland komt werken, dan is er wellicht een internationaal formulier nodig. Of dat zo is, hangt onder meer samen met het woonland van uw medewerker.

Is uw medewerker werkzaam in Nederlandse loondienst, dan dient uw medewerker zich in te schrijven voor de Nederlandse basisverzekering. Om ook in het woonland verzekerd te zijn, ontvangt uw medewerker het S1-formulier. Dit S1-formulier dient uw medewerker in te leveren bij de bevoegde verzekeringsinstelling in het woonland.

Eventuele gezinsleden kunnen geen zorgverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar afsluiten. Uw medewerker dient de gezinsleden aan te melden bij een verzekeringsinstelling in het woonland.

Uw medewerker meldt zich aan bij de zorgverzekeraar in het woonland en geeft de Uzovi code 3311 door. Met deze code wordt het verdrag onderling tussen de verzekeraars geregeld.

Handige links