""

De gezondheid van uw medewerkers naar een hoger niveau?

Met een team van specialisten maken we een analyse van de keten van gezondheid, preventie, verzuim en WIA. Daarna gaan we samen aan de slag met oplossingen.

Onze methode werkt. Een kwart minder burn-out klachten.

Onze klant Icare kampte met veel stressproblemen bij wijkverpleegkundigen. Zeker geen unieke situatie in de zorgsector. Maar het moet anders kunnen, vond Icare. Onze nieuwe werkmethode biedt uitkomst. Een stevige analyse vormt de fundering van de rest van een traject, waarin we samen aan de slag gaan. We signaleren verbeterkansen, ontwikkelen oplossingen, implementeren ze en we zorgen dat klanten zelfstandig aan de slag kunnen.

Lees het klantverhaal

Fundamentele oplossing

Een dalende productiviteit, een hoog of stijgend verzuim, een dalende werktevredenheid. Het zijn signalen dat er iets aan de hand is. Vaak is uw HR afdeling al in gesprek met afdelingen die te maken hebben met deze uitdagingen. Maar een werkbare oplossing is niet snel gevonden. Onze ervaring leert dat we deze complexe uitdagingen bij de wortel aan moeten pakken, op een manier die past bij uw organisatie.

Vitaliteit en productiviteit

Van brandjes blussen naar duurzame ontwikkeling en een gezonde organisatie. Alleen dan krijgen álle medewerkers de aandacht die zij verdienen. Onze werkmethode pakt niet alleen de uitdagingen aan om de financiële schade te beperken. Zilveren Kruis heeft ook de ervaring in huis om u verder te helpen in de zoektocht naar meer vitaliteit en productiviteit. Wij onderzoeken aan welke knoppen we in uw organisatie moeten draaien om het maximale resultaat te halen.

Zo ziet onze werkmethode eruit

1. Analyse en advies

Zilveren Kruis doet een uitgebreide analyse. Onze ervaring is dat veel klanten al een bepaald beeld hebben bij de grootste verbeterkansen. Met onze analysemethode maken wij inzichtelijk in hoeverre die beelden kloppen met de werkelijkheid, en wat de onderliggende problemen zijn. Daarvoor doen wij deepdives, interviews, benchmarks en onderzoek naar de echte feiten en cijfers. Dit in tegenstelling tot andere spelers in het werkveld, die vaak alleen een aanbod voor u leveren. De Analyse en Adviesfase wordt afgesloten met een concreet advies over de vervolgstappen en de beste volgorde om aan de slag te gaan.

2. Samen ontwikkelen van oplossingen

Samen met u gaan we aan de slag met de verbetervoorstellen uit de Analyse en Adviesfase. We gebruiken een beproefde werkmethode waarin we gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van oplossingen specifiek voor uw organisatie.

3. Implementeren

In deze derde stap implementeren we gezamenlijk de ontwikkelde verbeteringen in de bestaande organisatie. U maakt gebruik van onze ervaring met succesvolle implementatietrajecten.

4. Evalueren en borgen

In de laatste stap doorlopen we een traject zodat u ook na onze samenwerking, continue kunt blijven verbeteren. Samen maken we een plan om de geïmplementeerde oplossingen te borgen. Zo kunt u ook in de toekomst adequaat blijven reageren op veranderingen in uw bedrijf en daarbuiten.

Vrijblijvend gesprek plannen


Waarom Zilveren Kruis?

Zilveren Kruis gelooft door overtuiging, kennis en ervaring dat een integrale benadering randvoorwaardelijk is voor een duurzame, succesvolle aanpak in de keten rond de gezondheid van medewerkers. Met onze werkmethode creëert u een optimale samenhang tussen elementen in de hele keten, op maat gemaakt voor uw bedrijf. Zilveren Kruis is als partner ook onderdeel van die keten. Daarom zien we het als onze plicht om al onze klanten te helpen om daarin samen te groeien.

Veelgestelde vragen

Onze werkmethode past altijd. Om maximaal resultaat te boeken, is draagvlak binnen de organisatie nodig. Daarnaast maakt u gebruik van een collectief zorgcontract.

Voldoet uw bedrijf niet aan dit profiel? Mogelijk passen andere onderdelen binnen ons aanbod Gezond Ondernemen beter. Neem contact op met uw accountmanager om de mogelijkheden te bespreken.

Dank voor uw interesse. U maakt een afspraak via onze contactpagina op deze pagina. Een van onze consultants neemt contact met u op om verder te praten over de mogelijkheden.

Onze werkmethode is maatwerk. Per stap bepalen we samen welke investering nodig is. Denk daarbij aan het aantal specialisten dat meewerkt, of de kosten van implementatie. Onze werkmethode heeft dus geen vaste prijs.

Neemt u alleen de Analyse en Adviesfase af? Dan betaalt u een vast bedrag.

Snel je weg vinden