Zorg in de Wijk Amsterdam

In Amsterdam heeft Zilveren Kruis voor Zorg in de Wijk vernieuwende meerjarenafspraken gemaakt voor de wijkverpleging. De geselecteerde zorgaanbieders in Amsterdam zijn Buurtzorg, Cordaan, Amstelring Wijkzorg, Zorggroep Amsterdam Oost, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland, Sigma Zorg, Madeliefje thuiszorg in combinatie met Roza, Zorg Front, Sara en De Lindeboom, Stichting Leger des Heils, Good4Life.

Amsterdam innoveert dankzij Zorg in de Wijk

Samen zijn deze zorgaanbieders verantwoordelijk voor de samenwerkingsplannen in de regio. ‘Dankzij deze regionale manier van contracteren wordt onderlinge samenwerking gestimuleerd, met diverse innovaties tot gevolg’, vertellen de enthousiaste zorgaanbieders.

De ervaringen in Amsterdam sluiten aan bij de doelen van Zorg in de Wijk: minder versnippering van zorg en een betere coördinatie waarmee van de kwaliteit van zorg voor u als klant wordt verhoogd. Maar ook het vergroten van zelfredzaamheid en preventie, meer inzet van innovaties in de zorg en voorkomen van onnodige zorg.

Stedelijk bemiddelingsbureau: meer tijd voor zorg

Zorg in de Wijk bevordert de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en ziekenhuizen. Op eigen initiatief hebben de betrokken zorgaanbieders van de wijkverpleging een stedelijk bemiddelingsbureau opgericht. Het bureau, waar ervaren wijkverpleegkundigen werken, ontvangt aanvragen voor wijkverpleging en bemiddelt de cliënt naar de aanbieder die op dat moment de beste zorg kan leveren.

Op jaarbasis worden zo meer dan 500 cliënten bemiddeld en dat voorkomt wachttijden. Het vermindert de administratieve werkdruk bij wijkverpleegkundigen aanzienlijk. Waar huisartsen ook eerst zelf moesten rondbellen om te kijken waar plek was voor een patiënt, verloopt dat nu via één centraal punt. Resultaat: minder gedoe en geregel, meer tijd voor zorg en beter inzicht voor alle betrokken zorgaanbieders in eventuele knelpunten binnen de wijkverpleging.

Verbeterde samenwerking: veiliger medicijngebruik

Een gedeelde zorg van de aanbieders is de medicatieveiligheid van patiënten. Vooral bij de overdracht van een patiënt komt veel kijken. André Brand, directievoorzitter Cordaan: ‘Vanuit Zorg in de wijk hebben wij gezamenlijk voor één elektronisch medicatie aftekensysteem gekozen. ‘100 apothekers in de regio zijn ook aangesloten.’

Het delen van informatie, over medicijnen en voorgeschreven gebruik, verhoogt de medicatie veiligheid van patiënten. ‘Het scheelt uitzoeken en draagt bij aan de kwaliteit van zorg. Dit stadsbrede initiatief is alleen mogelijk geworden door de concentratie van het aantal zorgaanbieders’, aldus Brand.

Regionale kennis voor iedereen beschikbaar

Zorg in de Wijk faciliteert de aanbieders in Amsterdam om gebruik te maken van elkaars expertise. Gespecialiseerde verpleging zoals, wond-, long- of dementiezorg zijn voortaan beschikbaar voor alle cliënten. Ook zijn er plannen over inzet van personeel voor bijvoorbeeld nachtdienst en acute zorgvragen. Een traject om gezamenlijk (on)geplande nachtzorg te organiseren is ook al van start.

Meer lezen:
Handen ineen voor gezonde toekomst Amsterdam-Noord