Zorg in de Wijk Almere

In Almere zijn zorgorganisaties Buurtzorg, Zorggroep Almere, Leger des Heils en Woonzorg Flevoland door Zilveren Kruis geselecteerd en gecontracteerd om Zorg in de Wijk voor wijkverpleging aan te bieden. Daar zijn we met z’n allen heel trots op; het is een bevestiging van onze kwaliteit.

Samen maken wij de kwaliteit van zorg in Almere nóg beter

Met elkaar maken we de zorg in de wijk nog beter. Daarbij houden we rekening met het welzijn van de inwoners van Almere die zorg en hulp nodig hebben. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om! En die verbeterslag maken we samen. Samen staan we sterk in een veranderend zorglandschap waarin de behoefte aan zorg toeneemt. Mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen, waardoor de vraag naar (complexe) verpleging en verzorging thuis toeneemt.

Korte lijnen, goede afspraken en kwalitatieve zorg

Hoe zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van zorg in de wijk daadwerkelijk verbetert? Dat doen wij door gebruik te maken van elkaars kennis en deskundigheid en gezamenlijk te bekijken welke mogelijkheden wij zien op het gebied van preventie, innovatie en samenwerking. Daar maken wij onderling, maar ook met huisartsen, het Flevoziekenhuis, gemeente Almere en andere behandelaars goede afspraken over. Deze afspraken zorgen ervoor dat we allemaal op dezelfde manier werken en dezelfde gegarandeerde kwaliteit zorg. Door de goede afspraken en korte lijnen werken we efficiënter waardoor we veel meer mensen de kwalitatieve zorg en ondersteuning kunnen geven die ze nodig hebben.

Wie zijn wij?

Ons samenwerkingsverband bestaat uit vier zorgorganisaties met ieder haar eigen identiteit en kwaliteiten:

Zorggroep Almere

De wijkverpleging van Zorggroep Almere biedt zorg en ondersteuning in alle wijken van Almere. Vanuit de gezondheidscentra werken onze medewerkers van de wijkverpleging nauw samen met uw huisarts, POH, apotheek en fysiotherapeut. Korte communicatielijnen ondersteunen de persoonlijke zorg en aandacht voor onze cliënten en hun mantelzorgers. Doordat wij in de wijk actief participeren kennen wij het netwerk, staan wij in nauwe verbinding met de wijkteams en andere samenwerkingspartners. Dit maakt dat er snel en efficiënt overlegd wordt, waardoor de juiste zorg op de juiste plek kan plaatsvinden. De huisarts wordt geïnformeerd en kan door de korte lijnen snel interveniëren. Beter voor uw herstel en uw zelfredzaamheid.

Meer informatie over Zorggroep Almere leest u op www.zorggroep-almere.nl. U vindt hier alles over de wijkverpleging, gezondheidscentra, dagactiviteiten en de zorg die Zorggroep Almere biedt in acht woonzorgcentra.

Woonzorg Flevoland

Bent u op zoek naar thuiszorg in Almere omdat huishoudelijke ondersteuning niet meer voldoende is? Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, vanwege een chronische ziekte, bij dementie of bij zorg in de laatste levensfase. De medewerkers van Woonzorg Flevoland staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Zij ondersteunen u of uw naaste bijvoorbeeld bij het naar bed gaan of opstaan, douchen/wassen en aankleden, bij eten en drinken, bij het aan- en uittrekken van steunkousen of de toiletgang. Ook voor meer complexe persoonlijke verzorging kunt bij Woonzorg Flevoland terecht, bijvoorbeeld voor het toedienen van medicijnen, het verzorgen van katheders, stoma’s of sondes.

Waar nodig, werken de medewerkers nauw samen met medisch specialisten, apotheken, maatschappelijk werk en het sociaal wijkteam in Almere. Goede zorg en hulp vinden zij vanzelfsprekend, maar het allerbelangrijkste is dat u zich thuis voelt bij Woonzorg Flevoland. Dat doen zij door goed te luisteren naar uw wensen en verlangens. De medewerkers zijn respectvol en flexibel. Want zorg draait om mensen!

Meer informatie over Woonzorg Flevoland en de zorg en ondersteuning leest u op www.woonzorgflevoland.nl. Bellen kan ook naar : 036 525 6820.

Buurtzorg

Buurtzorg levert met kleine teams verpleging en persoonlijke verzorging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. De medewerkers helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Buurtzorg levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven.

Er zijn geen wachttijden. Bij een aanvraag kan de zorg vaak snel worden ingezet. Buurtzorg werkt met kleine zelfsturende teams. Hierdoor kunt u een goed contact opbouwen met uw wijkverpleegkundige en zijn de lijnen kort. Als u telefonisch contact zoekt, krijgt u direct uw wijkverpleegkundige aan de lijn. Buurtzorg werkt samen met fysio- en ergotherapeuten bij u in de buurt. Samen kijken ze naar wat voor u de beste oplossing is. Er vindt regelmatig afstemming plaats over de mogelijkheden van fysio- en ergotherapie. Het gaat dan b.v. om reactivering, ademhalingstherapie, hulpmiddelen, aanpassingen e.d. De betrokken therapeuten zijn gericht op reactivering en helpen bij het vinden van aanpassingen bij beperkingen. Zij bieden daarbij ondersteuning aan cliënt en mantelzorger(s).

Meer informatie over Buurtzorgleest u op: www.buurtzorgnederland.nl.

OGGz Wijkverpleging
Het Leger des Heils biedt OGGz Wijkverpleging in Almere. OGGz Wijkverpleging verpleegt en verzorgt mensen in de thuissituatie die een combinatie van complexe, langdurige problemen hebben op verschillende gebieden. Het gaat om mensen met somatische (dreigende) gezondheidsproblemen met daarbij bijvoorbeeld psychiatrische problemen, verslaving, schulden en moeilijkheden op het gebied van sociale vaardigheden. Ook kunnen problemen spelen zoals dakloosheid, verwaarlozing en vervuiling van de woning. Regelmatig is sprake van zorgmijdend gedrag. We proberen stap voor stap te werken aan medisch herstel. Waar mogelijk bieden wij ondersteuning bij zorgvragen op andere levensgebieden.

Meer informatie: www.legerdesheils.nl/flevoland of via 036 549 68 00.