Krijg ik mijn behandeling GGZ vergoed?

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt hulp bij het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen.

U kunt GGZ vergoed krijgen

De vergoeding is afhankelijk van uw leeftijd en uw situatie.

Bent u 17 jaar of jonger?

U krijgt een vergoeding via de gemeente. Neemt u contact op met uw gemeente. De behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of de praktijkondersteuner is huisartsenzorg. Kijk voor de voorwaarden en hoogte van de vergoeding bij huisartsenzorg.

Bent u 18 jaar of ouder?

De vergoeding is afhankelijk van uw situatie:

  • Wordt u behandeld door een praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk? Kijk voor de voorwaarden en hoogte van de vergoeding bij huisartsenzorg.
  • Wordt u behandeld door een alternatief genezer? Kijk voor de voorwaarden en hoogte van de vergoeding bij alternatieve geneeswijzen.
  • Krijgt u een behandeling vanwege lichte tot matige psychische problemen? Kijk voor de voorwaarden en hoogte van de vergoeding bij Basis GGZ.
  • Krijgt u een behandeling vanwege een complexe psychische stoornis? Kijk voor de voorwaarden en hoogte van de vergoeding bij gespecialiseerde GGZ zonder opname (tweedelijns).
  • Verblijft u tijdens uw behandeling in een GGZ-instelling? Kijk voor de voorwaarden en hoogte van de vergoeding bij psychiatrisch ziekenhuisverblijf.