Toestemming vragen

Voor een aantal behandelingen en vergoedingen heeft u toestemming nodig van Zilveren Kruis. Zo zorgen wij ervoor dat u de zorg krijgt die nodig en efficiƫnt is. Lees meer over wanneer u een machtiging aan moet vragen en wat u dan vergoed krijgt.

Wilt u overstappen naar Zilveren Kruis? Lees meer over wat er met de machtigingen van uw vorige zorgverzekeraar gebeurt.

Wijkverpleging door niet-gecontracteerde verpleegkundige

U heeft toestemming nodig om gebruik te maken van niet-gecontracteerde wijkverpleging. Wij beoordelen of de voorgestelde zorg en het aantal uren goed onderbouwd zijn, en of de wijkverpleegkundige voldoet aan de landelijke eisen.

 • U vraagt de machtiging zelf online aan. De zorgverlener kan u daarbij helpen.
 • U declareert de nota’s bij ons.
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens af met uw zorgverlener.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal het wettelijke tarief.

Klinische GGZ bij niet-gecontracteerde instelling

Wilt u voor uw psychiatrisch ziekenhuisverblijf naar een zorginstelling met wie wij geen contract hebben afgesloten? Dan heeft u vooraf toestemming nodig.

 • Uw zorgverlener vraagt toestemming aan.
 • U declareert de nota’s bij ons.
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal het wettelijke tarief.

Medisch-specialistische revalidatie in niet-gecontracteerde instelling

Als u voor uw medisch-specialistische revalidatie in een zorginstelling wilt verblijven waar wij geen contract mee hebben afgesloten, dan heeft u vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen dan of de zorgverlener doelmatige en rechtmatige zorg levert.

 • Uw zorgverlener vraagt toestemming aan.
 • U declareert de nota’s bij ons.
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal het wettelijke tarief.

Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Als u een GLI programma wilt volgen bij een zorgverlener met wie wij geen contract hebben afgesloten, heeft u vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen dan of de zorgverlener een succesvol en bewezen effectief programma inzet.

 • U vraagt de machtiging zelf aan. Neem daarvoor contact met ons op. De zorgverlener kan u daarbij helpen.
 • U declareert de nota’s bij ons.
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal het wettelijke tarief.

Eerstelijnsverblijf langer dan 3 maanden

Als u langer dan 3 maanden zorg in een eerstelijnsverblijf nodig heeft, moet de zorginstelling toestemming hiervoor vragen. Het eerstelijnsverblijf is bedoeld als kortdurend verblijf en is er op gericht dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen. Wij verwachten van zorginstellingen dat zij er binnen 3 maanden zicht op hebben of dit mogelijk is. De toestemming wordt door de zorginstelling uiterlijk op de 60e behandeldag bij ons aangevraagd.

 • De zorginstelling vraagt toestemming aan.
 • Bij een gecontracteerde instelling regelen wij de betaling direct met de zorgverlener.
 • Bij een niet-gecontracteerde instelling betalen wij de nota’s aan u. U rekent vervolgens af met de zorgverlener.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal het wettelijke tarief.

Plastische chirurgie bij medische noodzaak

Voor ingrepen van plastisch-chirurgische aard bij een medische noodzaak moeten wij u vooraf schriftelijk toestemming geven.

 • Uw arts vraagt toestemming aan.
 • Bij een gecontracteerde instelling regelen wij de betaling direct met de zorgverlener.
 • Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener declareert u zelf de nota’s bij ons en betalen we de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens af met de zorgverlener.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal 100% van het marktconforme tarief.

Hulpmiddelen bij niet-gecontracteerde leverancier

Voor hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier heeft u altijd vooraf toestemming van ons nodig.

 • Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier toestemming aan. Bespreek dit met uw leverancier. Neem contact met ons op als u zelf toestemming vraagt.
 • U declareert de nota’s bij ons.
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens af met de leverancier.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal 100% van het marktconforme tarief.

Toestemming voor persoonlijke alarmeringsapparatuur bij een niet-gecontracteerde leverancier kunt u online aanvragen. Bij dit aanvraagformulier voegt u een verwijzing van de huisarts toe. Uw huisarts kan als verwijzing het aanvraagformulier (pdf) invullen. Vraagt u liever toestemming aan per post? Laat uw huisarts dan het aanvraagformulier (pdf) invullen. Stuur dit formulier samen met een kopie van het notabedrag naar Zilveren Kruis, Postbus 444, 2300 AK Leiden

Vervoer

Voor ziekenvervoer heeft u altijd toestemming nodig.

 • U vraagt online toestemming aan.
 • Bij een gecontracteerde vervoerder regelen wij de betaling direct met de zorgverlener.
 • Bij een niet-gecontracteerde vervoerder declareert u zelf de nota’s bij ons en betalen we de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens zelf af met de vervoerder.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal 100% van het marktconforme tarief. Wel betaalt u een eigen bijdrage.

Behandeling in het buitenland

Wilt u voor niet- spoedeisende zorg naar een zorgverlener in het buitenland met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan adviseren wij u hiervoor online toestemming aan te vragen. Zo komt u niet voor (financiële) verrassingen te staan. De vergoeding is namelijk afhankelijk van uw polis.

 • Heeft u een Basis Budget, Basis Zeker, ZieZo Basis of ZieZo Selectief? Dan krijgt u 75% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief in Nederland voor een soortgelijke behandeling.
 • Heeft u een Basis Exclusief? Dan krijgt u maximaal 100% vergoed van het wettelijke of marktconforme tarief in Nederland. Dit betekent níét dat u de behandeling volledig vergoed krijgt.
 • Wilt u naar een EU-, EER-land of Zwitserland? En krijgt u van ons een S2-formulier? Dan krijgt u dezelfde vergoeding als bewoners van het land waar u naartoe gaat. U betaalt ook dezelfde eigen bijdrage.

Behandelingen waarvoor u in Nederland geen vergoeding krijgt betalen wij in het buitenland ook niet.