Toestemming vragen

Voor een aantal behandelingen en vergoedingen heeft u toestemming nodig van Zilveren Kruis. Zo zorgen wij ervoor dat u de zorg krijgt die nodig en efficiƫnt is. Lees meer over wanneer u een machtiging aan moet vragen en wat u dan vergoed krijgt.

Wilt u overstappen naar Zilveren Kruis? Lees meer over wat er met de machtigingen van uw vorige zorgverzekeraar gebeurt.

Wijkverpleging door niet-gecontracteerde verpleegkundige

U heeft toestemming nodig om gebruik te maken van niet-gecontracteerde wijkverpleging. Wij beoordelen of de voorgestelde zorg en het aantal uren goed onderbouwd zijn, en of de wijkverpleegkundige voldoet aan de landelijke eisen.

 • U vraagt de machtiging zelf online aan. De zorgverlener kan u daarbij helpen.
 • U declareert de nota’s bij ons.
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens af met uw zorgverlener.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal het wettelijke tarief.

Klinische GGZ bij niet-gecontracteerde instelling

Wilt u voor uw psychiatrisch ziekenhuisverblijf naar een zorginstelling met wie wij geen contract hebben afgesloten? Dan heeft u vooraf toestemming nodig.

 • Uw zorgverlener vraagt toestemming aan.
 • U declareert de nota’s bij ons.
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal het wettelijke tarief.

Medisch-specialistische revalidatie in niet-gecontracteerde instelling

Als u voor uw medisch-specialistische revalidatie in een zorginstelling wilt verblijven waar wij geen contract mee hebben afgesloten, dan heeft u vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen dan of de zorgverlener doelmatige en rechtmatige zorg levert.

 • Uw zorgverlener vraagt toestemming aan.
 • U declareert de nota’s bij ons.
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal het wettelijke tarief.

Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Als u een GLI programma wilt volgen bij een zorgverlener met wie wij geen contract hebben afgesloten, heeft u vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen dan of de zorgverlener een succesvol en bewezen effectief programma inzet.

 • U vraagt de machtiging zelf aan. Neem daarvoor contact met ons op. De zorgverlener kan u daarbij helpen.
 • U declareert de nota’s bij ons.
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal het wettelijke tarief.

Eerstelijnsverblijf langer dan 3 maanden

Als u langer dan 3 maanden zorg in een eerstelijnsverblijf nodig heeft, moet de zorginstelling toestemming hiervoor vragen. Het eerstelijnsverblijf is bedoeld als kortdurend verblijf en is er op gericht dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen. Wij verwachten van zorginstellingen dat zij er binnen 3 maanden zicht op hebben of dit mogelijk is. De toestemming wordt door de zorginstelling uiterlijk op de 60e behandeldag bij ons aangevraagd.

 • De zorginstelling vraagt toestemming aan.
 • Bij een gecontracteerde instelling regelen wij de betaling direct met de zorgverlener.
 • Bij een niet-gecontracteerde instelling betalen wij de nota’s aan u. U rekent vervolgens af met de zorgverlener.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal het wettelijke tarief.

Plastische chirurgie bij medische noodzaak

Voor ingrepen van plastisch-chirurgische aard bij een medische noodzaak moeten wij u vooraf schriftelijk toestemming geven.

 • Uw arts vraagt toestemming aan.
 • Bij een gecontracteerde instelling regelen wij de betaling direct met de zorgverlener.
 • Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener declareert u zelf de nota’s bij ons en betalen we de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens af met de zorgverlener.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal 100% van het marktconforme tarief.

Hulpmiddelen bij niet-gecontracteerde leverancier

Voor hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier heeft u altijd vooraf toestemming van ons nodig.

 • Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier toestemming aan. Bespreek dit met uw leverancier. Neem contact met ons op als u zelf toestemming vraagt.
 • U declareert de nota’s bij ons.
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens af met de leverancier.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal 100% van het marktconforme tarief.

Vervoer

Voor ziekenvervoer heeft u altijd toestemming nodig.

 • U vraagt online toestemming aan.
 • Bij een gecontracteerde vervoerder regelen wij de betaling direct met de zorgverlener.
 • Bij een niet-gecontracteerde vervoerder declareert u zelf de nota’s bij ons en betalen we de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens zelf af met de vervoerder.

Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis vergoeden wij tot maximaal 100% van het marktconforme tarief. Wel betaalt u een eigen bijdrage.

Behandeling in het buitenland

Wilt u voor niet- spoedeisende zorg naar een zorgverlener in het buitenland met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan adviseren wij u hiervoor online toestemming aan te vragen. Zo komt u niet voor (financiële) verrassingen te staan. De vergoeding is namelijk afhankelijk van uw polis.

 • Heeft u een Basis Budget, Basis Zeker, ZieZo Basis of ZieZo Selectief? Dan krijgt u 75% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief in Nederland voor een soortgelijke behandeling.
 • Heeft u een Basis Exclusief? Dan krijgt u maximaal 100% vergoed van het wettelijke of marktconforme tarief in Nederland. Dit betekent níét dat u de behandeling volledig vergoed krijgt.
 • Wilt u naar een EU-, EER-land of Zwitserland? En krijgt u van ons een S2-formulier? Dan krijgt u dezelfde vergoeding als bewoners van het land waar u naartoe gaat. U betaalt ook dezelfde eigen bijdrage.

Behandelingen waarvoor u in Nederland geen vergoeding krijgt betalen wij in het buitenland ook niet.