S1-formulier aanvragen

U woont in het buitenland en blijft in Nederland werken. Dan heeft u een ‘S1-formulier (E106)’ of een ‘Verklaring van recht op medische zorg’ nodig. Een verklaring van recht op medische zorg vraagt u op in uw woonland.

Voor sommige landen heeft u een S1-formulier nodig

Met deze verklaring kunt u in uw woonland aantonen dat u in het werkland (Nederland) al premie betaalt. Het S1-formulier kunt u alleen aanvragen als u al in het buitenland woont en niet als u nog moet verhuizen naar uw nieuwe adres in het buitenland. De premieplicht in het woonland komt met het formulier te vervallen. Voor landen die niet tot de EUR-/EER- en verdragslanden behoren, heeft u voldoende aan uw zorgpas.

Selecteer uit onderstaande lijst het land van bestemming. Voor landen die niet in deze lijst voorkomen hoeft u geen S1/E106 bij ons aan te vragen, deze landen behoren namelijk niet tot één van de EUR-/EER- en verdragslanden. Alleen met de landen uit de lijst hebben we afspraken gemaakt over deze verdragsformulieren. In andere landen is het tonen van de zorgpas voldoende.

U heeft nog geen keuze gemaakt
U heeft nog geen adres ingevuld
U heeft nog geen woonplaats ingevuld
U heeft nog geen datum ingevuld

Veelgestelde vragen

Dat is afhankelijk van de situatie:

  • Werken uw gezinsleden ook in Nederland? Dan kunnen uw gezinsleden zelf een S1-formulier opvragen bij de zorgverzekeraar in Nederland waar zij verzekerd zijn. Het S1-formulier wordt afgegeven per persoon (niet per gezin).
  • Werken uw gezinsleden niet in Nederland? Dan hebben zij geen recht op een zorgverzekering in Nederland. Wij geven voor uw gezinsleden geen S1-formulier af. De zorgverzekeraar in uw nieuwe woonland bekijkt of en welke gezinsleden zij kunnen meeverzekeren. De inschrijving van uw gezinsleden is definitief als u hierover een brief ontvangt van het CAK.

Kunnen uw gezinsleden niet meeverzekerd worden? Vraagt u in uw nieuwe woonland naar de mogelijkheden voor een zorgverzekering voor uw gezinsleden.

U kunt een extra aanvullende verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar in uw woonland. De premie voor deze aanvullende verzekering betaalt u wél aan deze zorgverzekeraar.

Veranderingen in uw woon- of werksituatie kunnen gevolgen hebben voor uw verzekering. Daarom moet u veranderingen in uw woon- of werksituatie aan ons doorgeven. Neemt u hiervoor contact met ons op.

U betaalt de premie voor uw verzekering aan Zilveren Kruis.