Vooraf gespreid betalen eigen risico

Is het eigen risico een groot bedrag voor u? En verwacht u het sowieso op te maken? Dan kan het fijn zijn om vooraf gespreid te betalen. U kunt zich hiervoor ieder jaar tot 1 februari aanmelden. Meldt u zich na 1 februari aan? Dan gaat het pas een jaar later in.

Hoe werkt vooraf gespreid betalen eigen risico?

U betaalt het eigen risico vooraf in 10 delen tussen februari en november. Meestal schrijven we het bedrag af rond de 27ste van elke maand. De bedragen ziet u apart van de premie op uw rekeningenoverzicht staan.

Meldt u meer betalende gezinsleden aan? Dan betaalt u ook voor hen ditzelfde bedrag per maand. Het eerste bedrag betaalt u in februari. Ook als u nog geen zorgkosten heeft gemaakt, betaalt u het maandelijkse bedrag.

Vraag vooraf gespreid betalen eigen risico aan als u:
  • verwacht het verplicht eigen risico volledig te gebruiken
  • voor uzelf en uw mogelijke meeverzekerden de premie betaalt
  • geen vrijwillig eigen risico heeft
  • uw premie en zorgkosten per automatische afschrijving betaalt.
Gespreid betalen aanvragen
Log in met een controle via sms. Nog geen DigiD? Vraag het aan.

Wat gebeurt er als ik mijn eigen risico niet geheel opmaak?

Heeft u aan het einde van het jaar uw verplicht eigen risico niet volledig gebruikt? Het te veel betaalde bedrag ontvangt u eind april in het volgende jaar automatisch terug. Behalve als u uw zorgkosten of premie niet betaald heeft. Dan verrekenen we het te veel betaalde verplichte eigen risico hiermee.

Komen er na april nog rekeningen? Dan ontvangt u hiervan een declaratie-overzicht. Dit bedrag brengen we apart in rekening. Op Mijn Zilveren Kruis kunt u een overzicht van uw eigen risico inzien.

Wilt u uw vooraf gespreid betalen stoppen?

Als u zich heeft aangemeld voor vooraf gespreid betalen, blijft dit ieder jaar doorlopen. Tot u aangeeft ermee te willen stoppen. Dit kan tot 1 februari van het nieuwe jaar. Log in met uw DigiD op Mijn Zilveren Kruis om dit gemakkelijk te stoppen. De aan- en afmelding gaat altijd in per 1 januari.


Ook interessant