Informatie voor bewindvoerders, curators en budgetbeheerders

Via deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft als bewindvoerder, curator of budgetbeheerder. Wij helpen u graag op weg met aanvragen of wijzigingen voor uw cliënt. 
Formulier

Aanvragen of wijzigen

Is uw cliënt verzekerd bij Zilveren Kruis of Ziezo? En wilt u beschermingsbewind, curatele of budgetbeheer doorgeven of veranderen? Dat kan eenvoudig online. U hoeft niet in te loggen. Ook wijzigingen in een zorgverzekering geeft u online door.

Heeft u een vraag over een verzekering?

071 751 00 51

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 20.00 
Zaterdag 9.00 tot 13.00

Heeft u een financiële vraag?

020 591 43 60

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00

Goed om te weten

  • Stuurt u post van ons door naar uw cliënt? Gebruik een nieuwe envelop. PostNL stuurt namelijk een gebruikte envelop terug naar ons. Uw cliënt loopt zo belangrijke post mis.
  • Van 28 oktober tot eind november sturen wij geen polisbladen. Wijzigt u iets in deze periode? Dan ontvangt u het polisblad eind november.
  • Bent u bij ons bekend als bewindvoerder van uw cliënt? Dan ontvangt u uiterlijk 15 december een polisblad via de post. 

Meer informatie

Uw cliënt ontvangt post digitaal in Mijn Zilveren Kruis, als hij of zij daarvoor koos

Post over Basis Budget en de verzekeringen van Ziezo, versturen wij standaard digitaal. Uw cliënt logt hiervoor zelf in met DigiD.

Wanneer ontvangt u een polisblad voor uw cliënt:

  • Automatisch in november een vooraankondiging van de premie voor het volgende jaar. Wijzigingen die u voor 28 oktober doet, staan in de deze vooraankondiging.
  • Als u het polisblad aanvraagt. Van 28 oktober tot eind november sturen wij geen polisbladen. Wijzigt u iets in deze periode? Dan ontvangt u het polisblad eind november.
  • Als u de betaalgegevens of verzekering van uw cliënt aanpast.

Wilt u de documenten liever via de post ontvangen? Neem dan contact met ons op. 

Wij sturen post naar het postadres van de verzekerde

Het postadres van de verzekerde kan het adres van de bewindvoerder of budgetbeheerder zijn. Daarom is het soms nodig dat u als bewindvoerder of budgetbeheerder de post doorstuurt naar het woonadres van de verzekerde.

Gebruik altijd een nieuwe envelop om de post door te sturen

Onze post doorsturen in dezelfde envelop is helaas niet mogelijk. PostNL stuurt namelijk een gebruikte envelop terug naar de zorgverzekeraar. Onze verzekerden lopen zo soms belangrijke post mis.

De retourpost kan zorgen voor uitschrijving van verzekerde

Wij zijn verplicht om een onderzoek te starten naar de verzekeringsplicht van de verzekerde als we de post terug krijgen. Dit onderzoek kan leiden tot uitschrijving van de verzekerde als de verzekerde niet reageert op onze post.

Aanmelding bij het CAK als wanbetaler

Bij 2 of 4 maandpremies achterstand ontvangt uw cliënt een brief. Herin staat dat hij of zij risico loopt om aangemeld te worden bij het CAK als wanbetaler. Bij 6 maandpremies achterstand ontvangt uw cliënt een brief dat wij hem of haar hebben aangemeld bij het CAK. De brieven sturen wij naar het woonadres van uw cliënt.

Is de aanvullende verzekering van uw cliënt gestopt? 

Als uw cliënt voor een langere periode niet betaalt, heeft dat gevolgen. Aanvullende verzekeringen worden dan gestopt. Dit doen we per de 1e van de maand volgend op de uiterste betaaldatum die genoemd is in de 3e herinnering. U kunt dan voor uw cliënt pas vanaf 1 januari van het volgende jaar een nieuwe aanvullende verzekering aanvragen.

Wilt u een aanvullende verzekering voor uw cliënt aanvragen? 

Een aanvullende verzekering aanvragen kan als uw cliënt de achterstand betaald heeft. De aanvullende verzekering gaat in op 1 januari van het nieuwe jaar. Aanvragen kan tot en met 31 januari van dat jaar.

Wilt u meer weten over het schuldhulptraject of heeft u vragen over waarschuwings- of beëindigingsbrieven van het schuldhulptraject? Neem contact met ons op, wij helpen u graag. 

Telefoonnummer: 020 591 43 60

Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. 

Wilt u weten welke vergoeding uw cliënt krijgt?

Kijk voor de voorwaarden en hoogte van vergoedingen in de vergoedingentool. Goed om te weten: Heeft uw cliënt nog een rekening bij ons openstaan? Dan trekken we de vergoeding af van dit bedrag.

Wilt u de verzekering van uw cliënt opzeggen?

Dat kan als de volledige achterstand is voldaan. Geef de opzegging uiterlijk 31 december aan ons door. 

Komt uw cliënt in detentie?

Als uw cliënt naar de gevangenis gaat, wordt de basisverzekering stopgezet tijdens de duur van de detentie. Aanvullende verzekeringen worden beëindigd. Wij ontvangen graag een detentieverklaring. Wilt u deze naar ons sturen? Voor vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Heeft uw cliënt een kind dat 18 jaar wordt? 

Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.