Zorgplicht

#ohzitdatzo!

Misschien heb je het in de media gelezen. De 4 grootste zorgverzekeraars komen de zorgplicht voor hun verzekerden niet goed na. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), stelt dat ze te weinig doen om goede zorg te garanderen. Twee andere zorgverzekeraars kregen een officiële aanwijzing. Voor Zilveren Kruis geldt dat niet. De NZa vond dat er door Zilveren Kruis ‘al goede stappen zijn gezet.’ Maar we kregen ook een aantal verbeterpunten aangereikt. Daarmee gaan we hard aan de slag.

Maar wat is zorgplicht eigenlijk? Wat gaat er volgens de NZa verkeerd? En hoe werkt Zilveren Kruis hieraan? We leggen het je uit.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben

Daarmee heeft iedereen toegang tot zorg uit het basispakket. Denk aan de huisarts, het ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg of verloskundige zorg. Een zorgverzekeraar moet iedereen accepteren voor een zorgverzekering. Niemand mag geweigerd worden vanwege leeftijd, gezondheid of ras. Dit staat allemaal in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wat is dan zorgplicht?

De zorgverzekeraar is de uitvoerder van de Zvw en heeft een zorgplicht. Dit betekent dat ze ervoor moet zorgen dat iedere verzekerde binnen een redelijke tijd en afstand zorg kan krijgen die nodig is. Zorgverzekeraars kopen deze zorg voor hun verzekerden in. Hierbij houden ze rekening met de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit controleert of de verzekeraars zich aan de zorgplicht houden.

Wat gaat er volgens de NZa verkeerd?

Doordat de vraag naar zorg toeneemt, ontstaan er soms te lange wachtlijsten. Dat is bijvoorbeeld het geval in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Maar ook de wachtlijsten in ziekenhuizen (medisch specialistische zorg) worden langer of zijn al te lang. De NZa vindt dat zorgverzekeraars hier actiever mee aan de slag moeten en heeft daarvoor verbeterpunten aangegeven. Twee zorgverzekeraars (níet Zilveren Kruis) hebben een officiële aanwijzing gekregen.

Voor Zilveren Kruis hebben de suggesties bijvoorbeeld te maken met het monitoren en signaleren van wachttijden in de GGZ. Dit lukt goed, maar daadwerkelijk samen met aanbieders komen tot oplossingen mag nog meer aandacht krijgen. Ook kunnen we zorgaanbieders er nog nadrukkelijker op wijzen dat zij patiënten, als het nodig is, doorverwijzen naar onze afdeling zorgbemiddeling. Zij krijgen dan sneller de zorg die ze nodig hebben.

Wat gaat Zilveren Kruis nu doen?

Peter Langenbach, directeur Zorginkoop: "Als Zilveren Kruis nemen we onze verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van zorg heel serieus. Wij doen er alles aan om in alle regio's voldoende zorg in te kopen of ondersteuning te bieden om de zorg toegankelijk te houden. Zilveren Kruis gaat de komende maanden samen met zorgaanbieders actief aan de slag met de verbeterpunten die de NZa heeft aangegeven. De uitdagingen in de zorg zijn groot. Daarom gaan we - mede op verzoek van de NZa – nog actiever werken aan het zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de ziekenhuiszorg (Msz), zodat onze verzekerden de zorg blijven krijgen die zij nodig hebben.”