Palliatief terminale zorg

#ohzitdatzo!

Misschien heb je in de media gelezen over palliatief terminale zorg. Dit is zorg voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. In de media wordt gezegd dat deze zorg niet altijd vergoed wordt aan mensen die thuis willen sterven. En ook niet altijd beschikbaar is vanwege een omzetplafond. Hoe zit dat precies?

Soms is iemand zo ziek dat hij of zij niet meer beter wordt. Op dat moment kun je palliatieve zorg krijgen. In de laatste levensfase noemen we deze zorg ook wel palliatief terminale zorg. Dit doen we vanaf het moment dat de (huis)arts vaststelt dat je een levensverwachting hebt die korter is dan drie maanden.

De laatste levensfase kun je doorbrengen in een hospice. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering of Wet langdurige zorg en je betaalt een eigen bijdrage. Dit is voor extra kosten zoals eten, drinken, wasserette of schoonmaak. Vaak krijg je hier een vergoeding voor uit de aanvullende verzekering. Je kunt de laatste levensfase ook thuis doorbrengen. De zorg wordt dan gegeven door de huisarts en wijkverpleging. Het kan dus gaan om lichamelijke zorg, maar ook om psychische en sociale ondersteuning. Denk aan de steun door een psycholoog, een geestelijk verzorger of vrijwilligers.

Hoeveel palliatieve zorg krijg je vergoed?

Wanneer je palliatief terminale zorg nodig hebt, komt de wijkverpleegkundige langs. Zij brengt de situatie in kaart, kijkt samen met je welke zorg je nodig hebt en wat belangrijk voor je is. Daarna kijkt ze hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Ze werkt hiervoor ook samen met andere zorgverleners. Alle informatie legt de wijkverpleegkundige uiteindelijk vast in een indicatie. Als zorgverzekeraar vergoeden wij de uren die volgens de wijkverpleegkundige nodig zijn voor de zorg door wijkverpleging. Hier zit geen minimum of maximum aan. Er wordt echt gekeken naar wat een cliënt nodig heeft.

Hoe zit dat dan met nacht- en waakzorg?

In de indicatie legt de wijkverpleegkundige vast of er nacht- of waakzorg nodig is. Bijvoorbeeld als er sprake is van onrust, hallucinaties, of een dreigende longbloeding. Omdat iedere situatie anders is en omdat de laatste levensfase bij iedereen anders verloopt, is dit maatwerk. Het is niet zo dat wanneer je terminaal bent, je automatisch recht hebt op nacht- of waakzorg. Dat hangt helemaal af van de situatie en de inschatting van de wijkverpleegkundige. Wij vergoeden dus de uren zorg die volgens de wijkverpleegkundige nodig zijn. Daarbij is het heel belangrijk dat de wijkverpleegkundige de noodzaak tot nacht- of waakzorg goed onderbouwt en daarbij de richtlijnen en de wet- en regelgeving ook volgt. Alleen dan kunnen wij de zorg passend vergoeden.

Kan een terminale cliënt geweigerd worden vanwege een omzetplafond?

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat al haar verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, ook palliatief terminale cliënten. Het is niet de bedoeling dat een omzetplafond een drempel vormt. Maar hoe zit het dan precies? Elk jaar maken we samen met zorgverleners afspraken over de inkoop van zorg. We spreken af hoeveel zorg een zorgaanbieder dat jaar uitvoert en tegen welk bedrag. Dit doen we op totaalniveau en niet op cliëntniveau. We maken dus geen afspraken hoeveel palliatief terminale cliënten een zorgaanbieder mag aannemen en hoeveel zorg zij aan deze cliënt mogen bieden. Dat beslissen zij zelf.

Binnen de wijkverpleging hebben veel aanbieders geen omzetplafond. Zij mogen net zoveel cliënten in zorg nemen als ze kunnen. Een aantal zorgaanbieders heeft wel een omzetplafond. Toch hebben ook zij ruimte om meer zorg te leveren. We vragen zorgaanbieders altijd op tijd contact met ons op te nemen als het plafond in zicht komt. Zelf wijzen we zorgaanbieders er ook op als zij bijvoorbeeld op 80% zitten. Een omzetplafond wijkverpleging mag niet in de weg zitten bij palliatief terminale zorg: die moet altijd plaatsvinden.

Hoe probeert Zilveren Kruis nog meer te helpen?

Voor de laatste levensfase van mensen zijn allerlei materialen nodig. Het regelen hiervan kan veel tijd kosten. Dit proberen we zoveel mogelijk te beperken. Daarom vergoeden wij op verzoek van het zorgveld sinds kort de inzet van de palliatieve kit in de palliatief terminale fase. Hierin zitten alle hulpmiddelen en medicatie die nodig zijn voor de laatste levensfase. Dit helpt een verzekerde en scheelt veel tijd voor de betrokken huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen. Daarnaast blijven we in gesprek met zorgaanbieders en andere veldpartijen over mogelijke verbeteringen in de palliatieve zorg. En geven we zorgaanbieders regelmatig uitleg, want samen kan het beter.