Machtiging

Sommige behandelingen, hulpmiddelen of geneesmiddelen kunt u alleen declareren als u toestemming van ons heeft. We noemen dit een machtiging. ​Vraagt u vooraf geen toestemming aan? Dan is het mogelijk dat u de kosten niet vergoed krijgt.

Hoe weet ik of ik een machtiging nodig heb?

Zoek uw behandeling of hulpmiddel op in het vergoedingenoverzicht. Hier ziet u of u toestemming moet aanvragen. Staat hier niets over toestemming? Dan heeft u geen toestemming van ons nodig. 

​​​​​Naar het vergoedingenoverzicht

Hoe moet ik een machtiging aanvragen?

U of uw zorgverlener vraagt toestemming aan. Overleg hierover altijd met uw zorgverlener. Soms, bijvoorbeeld bij een spoedbehandeling, kunt u vooraf geen toestemming vragen. U vraagt dan na uw behandeling toestemming aan.

Gebruik een aanvraagformulier om toestemming te vragen. Stuur het formulier naar

Zilveren Kruis
Postbus 70001
3000 KB Rotterdam

U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

 

Ongevallendekking voor mondzorg

Heeft u door een ongeluk kosten gemaakt voor mondzorg? En heeft u een aanvullende verzekering? Dan vraagt u via uw tandarts een vergoeding bij ons aan. Vul het aanvraagformulier behandeling ongeval mondzorg in en voeg de volgende informatie toe

  • volledige kostenberekening
  • beschikbare röntgenfoto's
  • kopie van uw patiëntenkaart van de afgelopen 3 jaar 
  • digitale mondfoto's (als deze er zijn)

U of uw tandarts stuurt ons dit aanvraagformulier samen met de andere informatie. Wij beoordelen dan of u de vergoeding krijgt. Krijgt u de kosten vergoed? Dan krijgt u van ons een declaratieformulier. Stuur deze vervolgens samen met de nota naar ons op. Daarna betalen wij uw nota.

Vervoer

Heeft uw huisarts u doorverwezen naar een specialist? Of moet u voor behandelingen regelmatig naar het ziekenhuis? Dan krijgt u misschien (een deel van) uw vervoerskosten vergoed. Ook hiervoor heeft u een machtiging nodig. Deze vraagt u aan via onze vervoerslijn: 071 365 41 54.​​​​​​​​​


Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea