Een (andere) combinatie van pgb en ZIN?

Met uw Wlz-indicatie kunt u zorg in natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Een combinatie van ZIN en pgb is ook mogelijk. U zit niet definitief vast aan de keuze. U kunt uw pgb omzetten naar ZIN, of andersom.

Neem de volgende stappen

Of heeft u al een combinatie en wilt u dat deze verdeling anders wordt? Hieronder leest u welke stappen u moet nemen. Wilt u al uw zorg volledig omzetten naar pgb of ZIN. Lees dan hier welke stappen u neemt.

Stap 1. Stem af met uw ZIN-zorgaanbieder

Belangrijk is dat u eerst overlegt met uw zorgaanbieder die ZIN levert of gaat leveren. Tijdens dat overleg stemt u af welke zorg de ZIN-zorgaanbieder gaat leveren en welke zorg u vanuit uw pgb gaat inkopen.

Stap 2. Vul samen met uw ZIN-zorgaanbieder de rekenmodule in

De rekenmodule is een hulpmiddel voor u en uw ZIN-zorgaanbieder(s). Met de rekenmodule berekent u hoeveel ZIN en hoeveel pgb er ingezet kan worden vanuit uw zorgprofiel. De rekenmodule werkt verschillend bij een Modulair Pakket Thuis (MPT), Volledig Pakket Thuis (VPT) of als u woont in een instelling. Lees hier hoe de rekenmodule werkt. Uw ZIN-zorgaanbieder weet ook hoe de rekenmodule werkt.

Stap 3. Uw ZIN-zorgaanbieder stuurt de rekenmodule naar het zorgkantoor

De ZIN-zorgaanbieder geeft in de rekenmodule aan of de aanvraag met u is afgestemd. Hierna stuurt de ZIN-zorgaanbieder de rekenmodule naar ons toe. Zij doen dit via het beveiligde Wlz-systeem. Als in de rekenmodule is ingevuld dat de zorg met u is afgestemd, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de zorg die de ZIN-zorgaanbieder aanvraagt en met de ingangsdatum van de wijziging.

Stap 4. Wij informeren u over de aangevraagde zorg

We bellen u nadat wij de rekenmodule hebben ontvangen. We bespreken dan onder andere de hoogte van het pgb met u. Wij laten het u ook weten als wij uw verzoek niet kunnen verwerken.

Had u al een pgb en heeft u naast uw pgb ook ZIN aangevraagd?

Wij zorgen ervoor dat de ZIN-zorgaanbieder de zorg in natura kan regelen. U krijgt van ons een beschikking zorg in natura thuis en een nieuwe toekenningsbeschikking pgb met uw aangepaste budget.

Had u al een combinatie van pgb en ZIN maar is de verdeling gewijzigd?

U krijgt een nieuwe toekenningsbeschikking pgb met uw aangepaste budget.

Had u al ZIN en heeft u naast uw ZIN ook pgb aangevraagd?

Als u nog geen pgb heeft, dan gaan we beoordelen of u in aanmerking komt voor een pgb. Lees hier wat u kunt verwachten.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen