Ik wil mijn zorgovereenkomst opzeggen

Soms is het nodig om uw zorgovereenkomst met uw zorgverlener op te zeggen. Bijvoorbeeld als u met uw persoonsgebonden budget (pgb) andere zorg wil regelen. Of als uw pgb stopt omdat u het omzet naar Zorg in Natura (ZIN).

Informeer uw zorgverlener op tijd als u de zorgovereenkomst wil opzeggen

U heeft een zorgovereenkomst met uw zorgverlener. Daarin maakte u afspraken met elkaar. Bij de meeste zorgovereenkomsten hoort een opzegtermijn waar u en uw zorgverlener zich aan moeten houden. Als u de zorgovereenkomst opzegt doet u dat dus 1 maand (of langer) van te voren.

In de zorgovereenkomst maakte u afspraken waar u en uw zorgverlener zich aan moeten houden. U verwacht van uw zorgverlener dat de zorg bij u wordt geleverd. En daar betaalt u voor met uw pgb. Als uw zorgverlener plotseling zou stoppen, dan krijgt u niet meer genoeg zorg. U heeft dan niet genoeg tijd om een nieuwe zorgverlener te vinden.

Andersom verwacht uw zorgverlener van u dat er zorg geleverd moet worden bij u. En dat u de zorgverlener daarvoor betaalt. Als u de zorgovereenkomst plotseling stopt. Dan is het een grote verrassing dat uw zorgverlener plotseling geen werk en geen inkomen meer heeft.

U en uw zorgverlener moeten elkaar dus op tijd informeren. Daarmee voorkom je dat de andere persoon verrast wordt. En daarom hebben bijna alle zorgovereenkomsten een opzegtermijn. U moet zich aan de opzegtermijn houden. Of u en uw zorgverlener zijn beiden akkoord met een kortere opzegtermijn.

Uw zorgovereenkomst bepaalt hoe lang de opzegtermijn is

Heeft u met uw zorgverlener een ‘arbeidsovereenkomst’? Dan hangt de opzegtermijn af van hoe lang de overeenkomst al loopt. Bij alle andere zorgovereenkomsten is de opzegtermijn 1 maand vanaf de dag dat u de overeenkomst opzegt.

Pas op dat u niet zelf uw zorgkosten moet gaan betalen

Stopt uw pgb omdat u overstapt naar ZIN? Uw pgb krijgt dan een einddatum.
Stopt uw zorgovereenkomst pas ná die einddatum van uw pgb, omdat de opzegtermijn nog niet voorbij is? Dan mag u de zorgverlener niet meer met het pgb betalen. U betaalt uw zorgverlener dan zelf. Zeg de zorgovereenkomst dus op tijd op!

Zet de zorgovereenkomst stop bij uw zorgverlener én bij het Zorgkantoor

De manier waarop u uw pgb-zorg regelt bepaalt hoe u de zorgovereenkomst stop zet:

  • U gebruikt het PGB Portaal (digitaal)
    Bespreek de einddatum van de zorgovereenkomst met uw zorgverlener. In het PGB Portaal kunt u makkelijk en snel uw zorgovereenkomst stopzetten. Uw zorgverlener moet de einddatum ook goedkeuren. U kunt hierover meer informatie vinden op www.mijnpgb.nl.

  • U maakt geen gebruik van het PGB Portaal (niet digitaal)
    Bespreek de einddatum van de zorgovereenkomst met uw zorgverlener. U kunt de zorgverlener ook informeren over de einddatum door een brief te sturen. Daarna kunt u de zorgovereenkomst stoppen met een wijzigingsformulier. Uw zorgverlener moet ook een handtekening zetten. U vindt het juiste formulier op onze pagina met pgb-formulieren.

Heeft u een arbeidsovereenkomst? Dan zijn er extra regels! U leest meer over het opzeggen van een arbeidsovereenkomst op de website van de SVB.