Jaarcijfers 2020

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het merk Zilveren Kruis toe behoren, heeft over 2020 een positief resultaat van € 244 miljoen behaald.

De effecten van Covid-19

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de Covid-19 pandemie. Voor Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft dit zowel operationeel als financieel grote impact gehad. Veel verzekerden hebben op de één of andere manier te maken gehad met Covid-19. We hebben de extra zorgkosten voor patiënten met Covid-19 betaald. Ook steunden we zorgaanbieders die tijdelijk geen of minder zorg konden leveren, zodat ze door de pandemie niet in financiële problemen zouden komen.

Hogere ziekenhuiskosten

Covid-19 en overheidsbijdrage catastroferegeling Het resultaat over 2020 is EUR 181 miljoen hoger in vergelijking met 2019. Dit is vooral het gevolg van een aanvullende bijdrage van de overheid volgens de wettelijke catastroferegeling (EUR 238 miljoen).Omdat de aan Covid-19 gerelateerde kosten voor de zorgsector als geheel in 2020 en 2021 boven de 1 miljard euro uitkomen, kon er een beroep op deze regeling gedaan worden. Daarnaast was er sprake van minder reguliere zorg. Dit kwam omdat een deel van de behandelingen in ziekenhuizen moest worden uitgesteld, wat financieel voor een deel werd gecompenseerd door meerkosten als gevolg van de Covid-19 pandemie. De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie 2021 is EUR 136 miljoen (2019: EUR 17 miljoen). Ook in de toekomst zal bij de vaststelling van de zorgpremies telkens worden overwogen om kapitaal in te zetten.

Besteding premiegeld

Met bijna 4,9 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2020 EUR 14,3 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (EUR 13,6 miljard) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen EUR 440 miljoen. Deze zijn 7% lager dan een jaar geleden. Dit komt vooral door lagere reorganisatielasten, lagere marketingkosten en lagere personeelskosten. Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van EUR 46 miljoen behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 170% en daarmee hoger dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van het positieve resultaat over 2020. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.

Gezondheid is veel meer dan niet-ziek zijn

Naast het betalen van zorg, investeren we ook in preventie. En zorg dichterbij huis. Gezond zijn gaat ook over goed in je vel zitten, over goed eten, bewegen, sociale contacten en er bij horen. Daar willen we onze klanten mee helpen en in ondersteunen. Dat doen we voor individuele klanten, maar ook in samenwerking met collectieve partners zoals zorgaanbieders en werkgevers. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • Chemo thuis. Veel mensen vinden het prettig om in de eigen vertrouwde omgeving behandeld te worden. Zij ervaren dat deze zorg hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. Lees meer over chemotherapie thuis
  • Amsterdam Vitaal en Gezond. 10 gezonde levensjaren erbij voor alle Amsterdammers in 2040. Dat is het gezamenlijke doel van de gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, zorg- en welzijnsaanbieders verenigd in SIGRA en Zilveren Kruis.
  • Actify, onze digitale vitaliteitscoach die mensen helpt om in kleine stappen gezonder te leven.
  • Gezond Ondernemen, waarbij we werkgevers ondersteunen bij het gezond houden van medewerkers.

Meer informatie over deze voorbeelden vind je in het manifest, dat wij presenteerden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. In dit Verkiezingsmanifest 2021 worden vijf essentiële veranderingen benoemd, die noodzakelijk zijn om gezondheid en zorg dichterbij te brengen.

Bekijk de jaarcijfers

Bekijk de jaarcijfers over de basisverzekering van Zilveren Kruis. De jaarcijfers staan in een standaard format die door alle zorgverzekeraars wordt gebruikt.

De zorgverzekeringsactiviteiten van Zilveren Kruis zijn onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Bekijk de jaarcijfers van 2019 en 2021

  • Jaarcijfers basisverzekering Zilveren Kruis 2021
  • Jaarcijfers basisverzekering Zilveren Kruis 2019