Kan pgb-formulieren niet ondertekenen wegens lichamelijke gezondheid

Met uw Wlz-indicatie kunt u zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Een combinatie van ZIN en pgb is ook mogelijk. Voor het aanvragen van een pgb is het belangrijk dat u uw handtekening kan zetten op een aantal formulieren. En dat u goed begrijpt wat er in deze formulieren staat. Het zorgkantoor begrijpt dat het door uw gezondheid niet altijd mogelijk is om een handtekening te zetten. Begrijpt u de pgb-formulieren niet door uw geestelijke gezondheid? Ga dan naar Ik kan mijn pgb-formulieren niet ondertekenen door mijn geestelijke gezondheid.

Heeft een kantonrechter voor u een wettelijk vertegenwoordiger aangewezen?

Een curator, bewindvoerder of mentor neemt dan voor u beslissingen over uw geld, of beslissingen over uw zorg. Meer weten? Lees dan meer over de wettelijk vertegenwoordiger.

Heeft u geen wettelijk vertegenwoordiger?

Dan kunt u een gewaarborgde hulp aanstellen. Samen met uw gewaarborgde hulp kunt u pgb-zaken regelen. Een gewaarborgde hulp is de persoon die opkomt voor uw belangen bij het regelen van een pgb. Uw gewaarborgde hulp wordt ook getoetst of hij of zij het pgb kan beheren. Dat doen wij, omdat de gewaarborgde hulp namens u een handtekening mag zetten.

Lees meer over de gewaarborgde hulp

Hoe regelt u een gewaarborgde hulp?

Bij het aanvragen van een pgb hoort het bewuste keuzegesprek. Onze zorgconsulent komt dan bij u thuis langs. Samen bespreekt u of een pgb een goede keuze is om de zorg te regelen die u nodig heeft.

Tijdens het bewuste keuzegesprek bespreekt u wat er komt kijken bij het beheren van een pgb en welke zorg u wil regelen. Ook kan de gewaarborgde hulp worden aangesteld.  Hoe dat werkt staat hieronder stap voor stap uitgelegd.

  1. U regelt vóór het bewuste keuzegesprek iemand die uw gewaarborgde hulp wil worden.
  2. U en uw gewaarborgde hulp zijn allebei aanwezig tijdens het bewuste keuzegesprek.
  3. Samen met uw gewaarborgde hulp vult u de verklaring gewaarborgde hulp (pdf) in. U hoeft het formulier zelf niet te ondertekenen. Uw gewaarborgde hulp moet wel een handtekening zetten. U mag het formulier ook al vóór het bewuste keuzegesprek invullen.
  4. U geeft ons uw mondeling akkoord over uw gewaarborgde hulp. Onze zorgconsulent registreert dat u akkoord bent.
  5. Onze zorgconsulent bepaalt of uw gewaarborgde hulp voldoende weet over het pgb. En of uw gewaarborgde hulp begrijpt dat bij het beheren van het pgb een aantal rechten en plichten horen. Lees meer over de rechten en plichten van het pgb-Wlz (pdf).
  6. Als onze zorgconsulent akkoord is, heeft u een gewaarborgde hulp. Samen met uw gewaarborgde hulp beheert u het pgb. Uw gewaarborgde hulp mag uw pgb-formulieren vanaf nu namens u ondertekenen.

Heeft u geen wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp?

En kunt u uw formulieren niet ondertekenen? Dan kunnen wij uw pgb-aanvraag niet accepteren. U kunt wel langdurige zorg krijgen. U krijgt dan zorg in natura.

Heeft u al een pgb, maar geen wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp?

Mogelijk kunnen we voor u een uitzondering maken. Wij zullen dit met u bespreken. En wij informeren u over de mogelijkheden wanneer dit nodig is.