Kan pgb-formulieren niet ondertekenen wegens geestelijke gezondheid

Met uw Wlz-indicatie kunt u zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Een combinatie van ZIN en pgb is ook mogelijk. Voor het aanvragen van een pgb is het belangrijk dat u uw handtekening kan zetten op een aantal formulieren. En dat u goed begrijpt wat er in deze formulieren staat. Het zorgkantoor begrijpt dat het door uw gezondheid niet altijd mogelijk is om een handtekening te zetten.

Heeft een kantonrechter voor u een wettelijk vertegenwoordiger aangewezen?

Een curator, bewindvoerder of mentor neemt dan voor u beslissingen over uw geld, of beslissingen over uw zorg. Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger aangevraagd bij de rechtbank? Maar heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan? De pgb-aanvraag kan dan wel opgestart worden.

Lees meer over de wettelijk vertegenwoordiger

Heeft u geen wettelijk vertegenwoordiger, maar wel een notariële volmacht?

Bij de notaris heeft u een notariële volmacht op laten stellen. De tekst in de notariële volmacht verschilt vaak. Wij accepteren daarom uw gevolmachtigde niet zomaar voor het beheer van een pgb. Maar wij nemen uw gevolmachtigde wel serieus. Daarom beoordeelt het zorgkantoor of uw notarieel gevolmachtigde het pgb misschien kan en mag beheren.

Is het zorgkantoor akkoord?

Uw notarieel gevolmachtigde mag dan mogelijk uw gewaarborgde hulp worden. Een gewaarborgde hulp is voor het zorgkantoor de persoon die opkomt voor uw belangen. Uw gevolmachtigde wordt nog wel getoetst of hij of zij voldoende weet van het pgb. Een gewaarborgde kunnen wij aanspreken op de rechten en plichten die horen bij het pgb.

Lees meer over de gewaarborgde hulp

Lees wat u moet weten en kunnen om een pgb goed te beheren

Lees de rechten en plichten van het pgb-Wlz (pdf)

Om uw gewaarborgde aan te stellen ontvangen wij graag een verklaring gewaarborgde hulp (pdf). U hoeft het formulier niet zelf te ondertekenen. Uw notarieel gevolmachtigde wel.

Is het zorgkantoor niet akkoord?

Het is belangrijk dat uw vertegenwoordiger opkomt voor uw belangen. Dat is voor geldzaken, maar ook voor zorgzaken. De tekst in uw notariële volmacht geeft het zorgkantoor niet voldoende duidelijkheid over de taken van uw gevolmachtigde. Daarom kunnen wij de volmacht niet accepteren. U kunt daarom helaas geen gewaarborgde hulp aanstellen. Wij adviseren u een wettelijk vertegenwoordiger aan te vragen bij de rechtbank.

Heeft u geen wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp?

En kunt u uw formulieren niet ondertekenen? Dan kunnen wij uw pgb-aanvraag niet accepteren. U kunt wel langdurige zorg krijgen. U krijgt dan zorg in natura.