Niet zelf kunnen beslissen over geldzaken en zorg

Wilt u een pgb maar kunt u niet zelf beslissen over geldzaken en zorg? U kunt regelen dat er iemand anders voor u de beslissingen mag nemen.

Een wettelijk vertegenwoordiger kan voor u beslissen

Een kantonrechter kan voor u een curator, bewindvoerder of mentor aanwijzen. Deze persoon neemt dan voor u beslissingen over uw geld of beslissingen over uw zorg. Uw wettelijke vertegenwoordiger mag niet ook uw zorgverlener zijn.

  • Curatele is bedoeld voor mensen die hun geldzaken en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen.
  • Bewind is bedoeld voor mensen die hun geldzaken niet zelf kunnen regelen.
  • Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun beslissingen over de zorg niet zelf kunnen maken.

Lees meer informatie over curatele, bewind of mentorschap op de website van de Rijksoverheid.

Een gewaarborgde hulp kan voor u beslissen

U kunt bij het zorgkantoor een persoon aanmelden die namens u de beslissingen mag nemen over uw geldzaken en zorg. Het zorgkantoor toetst nog wel of deze persoon dat goed genoeg kan. Lees meer over gewaarborgde hulp.

Een notarieel gevolmachtigde mag niet voor u beslissen

Uw notarieel gevolmachtigde kan in sommige gevallen wel uw gewaarborgde hulp worden. Lees meer over notariële volmacht.

Soms is een gewaarborgde hulp verplicht

Het zorgkantoor kan een gewaarborgde hulp verplicht stellen. Voor sommige zorgprofielen is een gewaarborgde hulp altijd verplicht. Heeft u al de juiste wettelijke vertegenwoordiging? Dan is een gewaarborgde hulp niet meer nodig.

Lees of een gewaarborgde hulp voor u verplicht is.