Klacht indienen

Natuurlijk hopen wij dat u tevreden bent over uw zorg en het Zorgkantoor. Het kan voorkomen dat u dat toch niet bent. Wij proberen u dan zo goed mogelijk te helpen.

Klacht over een zorginstelling indienen

Bent u niet tevreden over de zorg? Bespreek uw klacht dan altijd met de zorginstelling. Vaak kan de klacht zo al worden opgelost. Komt u samen niet tot een oplossing? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de zorginstelling. Alle instellingen hebben een klachtenregeling en een klachtenmedewerker om te zorgen dat uw klacht goed wordt afgehandeld. Bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u naar een geschillencommissie gaan. De zorginstelling informeert u daarover. 

U kunt bij ons terecht voor advies over het indienen van de klacht of tijdens de klachtenprocedure. Uiteraard is uw privacy geborgd. Wij nemen alleen contact op met de zorgverlener als u daarvoor toestemming geeft. Maar ook als u ons advies of onze hulp niet nodig heeft horen wij graag uw klacht.

Klacht over het Zorgkantoor indienen

Bent u niet tevreden over Zilveren Kruis Zorgkantoor? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen

Uitprinten en opsturen kan ook:

Zilveren Kruis Zorgkantoor
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 353
8000 AJ ZWOLLE

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op

Heeft u een vermoeden van fraude?

Denkt u dat er gefraudeerd wordt met een pgb? Of dat een pgb verkeerd of niet volgens de wet gebruikt wordt? Meld dit dan bij ons.

Meld fraude of verkeerd gebruik

Niet eens met het antwoord op uw klacht?

Dan kunt u binnen 1 jaar een klacht indienen bij op nationaleombudsman.nl.

Heeft u hulp nodig bij uw klacht?

Onze cliëntondersteuners helpen u graag. U kunt ook terecht bij organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Hulp en advies is altijd gratis.

Naar contactgegevens en meer informatie over cliëntondersteuning