Declareren

Informatie over declareren voor aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Wij doen er alles aan om uw declaraties snel en juist te verwerken.

Declaratieparagrafen en tarieven

Zilveren Kruis declaratieparagrafen, tarieven en een sjabloon voor tariefberekening vindt u bij beleid & contract voor praktijken en beleid & contract voor voor instellingen.

Controle op indientermijn

Zilveren Kruis heeft in haar contracten met uw instelling afspraken gemaakt over de indientermijn van declaraties. Om dit op een goede manier te monitoren heeft Zilveren Kruis een controle op indientermijn. Controle geldt voor initiële declaraties.

Gebruikt u code her-declaratie 01,02,03 in uw declaratie?

Dan geldt de indientermijn zoals dit in het declaratieprotocol staat. De indientermijn voor initiële declaraties is 6 maanden na de behandeldatum. Voor afgewezen declaraties geldt een indientermijn van 2 maanden (in te dienen met code her-declaratie 02 of 03). Voor code her-declaratie 05 geldt de indientermijn in uw declaratieprotocol niet omdat dit declaraties zijn die voortkomen vanuit bijvoorbeeld achterafcontroles. Te laat ingediende declaraties wijzen we af met retourcode 0586.

Controle op de regiebehandelaar

We controleren vooraf op de geldigheid van de regiebehandelaar in het zorgprestatiemodel. Lees meer over welke behandelaren dit kunnen zijn binnen de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz op de pagina 'Controle op de regiebehandelaar.'

Verzoek behandeling te laat ingediende declaratie

Is uw declaratie door overmacht of calamiteit te laat - of nog niet ingediend? Dan kunt u ons online vragen deze in behandeling te nemen.
Na de beoordeling van uw verzoek ontvangt u van ons een bericht over uw aanvraag.

Naar het formulier ‘te laat ingediende declaratie’

Vergoeding consumenten

Bekijk onze zorgverzekeringen en de vergoedingen die onze verzekerden daaruit krijgen. U vindt hier ook de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Rekeningcourantoverzichten versturen wij niet

Wij versturen per declaratie retourinformatie. Deze gegevens moeten bekend zijn in uw eigen administratie. Het is voor ons helaas niet mogelijk om totaaloverzichten naar u te versturen.

Afgewezen declaratie

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen mét de oplossing.

Over VECOZO en Vektis

Kom meer te weten over VECOZO en Vektis. En bekijk veelgestelde vragen over declareren en vorderingen.