GGZ declareren & aanvragen

Informatie over declareren en aanvragen voor aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Wij doen er alles aan om uw declaraties snel en juist te verwerken.

Tarieven

Zilveren Kruis tarieven en een sjabloon voor tariefberekening vind u bij beleid & contract voor praktijken en beleid & contract voor voor instellingen.

Op 31 december 2021 worden alle lopende D(B)BC’s en generalistische basis GGZ prestaties administratief afgesloten. Het doel van de overgangsregeling is het toestaan van uitzonderingen op de reguliere regelgeving om de overgang naar het Zorgprestatiemodel mogelijk te maken.

Voor het administratief afsluiten wordt de afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ gebruikt

Dit is een nieuwe afsluitreden die kan worden gebruikt in de plaats van de gebruikelijke afsluitredenen. Hiervoor wordt afsluitreden 22 gebruikt. 

Uitzonderingen voor prestaties die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ 

  1. Vanaf 1 oktober 2021 hoeft de prestatie geen 1 minuut directe tijd regiebehandelaar of hoofdbehandelaar bevatten
  2. Het zorgtype hoeft niet door regiebehandelaar resp. hoofbehandelaar geregistreerd te worden
  3. Bij het sluiten mag de GAF-score op het moment van openen van de DBC worden overgenomen
  4. Bij de DBBC vervalt de verplichting om zorgtype (aard van het delict) vast te leggen (forensische zorg)
  5. Bij de DBBC mogen drie velden ‘acuut fysiek gevaar’, ‘vluchtgevaar’ en ‘recidivegevaar’ leeg blijven (aard en mate van gevaar) (forensische zorg)

Uitzonderingen generalistische basis GGZ

  • Prestaties binnen de generalistische basis GGZ die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ worden niet gebaseerd op een gekozen patiëntprofiel maar op basis van werkelijke geschreven minuten. De 120-minutengrens voor de prestatie ‘onvolledig behandel-traject’ vervalt. In onderstaande tabel vindt u welke prestatie u declareert aan de hand van werkelijk geschreven minuten.
Prestatie Tijdsgrenzen in minuten
Onvolledig behandeltraject 0-180
Basis GGZ kort 181-360
Basis GGZ middel 361-600
Basis GGZ intensief 601-
  • Het generalistische basis GGZ product ‘chronisch’ kan niet worden gedeclareerd voor prestaties die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’. Het verbod op parallelliteit basis GGZ vervalt voor prestaties die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’, als 1 van de 2 prestaties oorspronkelijk het generalistische basis GGZ product ‘chronisch’ was. Uiteraard moet uit het patiëntendossier blijken dat dit het geval is geweest.

Bekijk de NR/REG 2125

Zilveren Kruis heeft in haar contracten met uw instelling afspraken gemaakt over de indientermijn van declaraties. Om dit op een goede manier te monitoren gaat Zilveren Kruis de controle op indientermijn vanaf 1 januari 2020 toepassen. Controle geldt voor initiële declaraties vanaf schadejaar 2018.

Gebruikt u code her-declaratie 01,02,03 in uw declaratie?

Dan geldt de indientermijn zoals dit in het declaratieprotocol staat. Vanaf 2018 is de indientermijn voor initiële declaraties 6 maanden na afsluiten van de dbc. Voor afgewezen declaraties geldt een indientermijn van 2 maanden (in te dienen met code her-declaratie 02 of 03). Voor code her-declaratie 05 geldt de indientermijn in uw declaratieprotocol niet omdat dit declaraties zijn die voortkomen vanuit bijvoorbeeld chterafcontroles.

Na 1 januari 2020 worden te laat ingediende declaraties afgewezen met retourcode 0586

Wij adviseren u om uw openstaande facturen vanaf 2018 te controleren op indientermijn en indien nodig, zo spoedig mogelijk te declareren.

Het zorgtrajectnummer is een unieke identificatie van het zorgtraject waar de DBC bij hoort

Een initiële DBC, met eventueel één of meerdere vervolg-DBC’s, vormt het zorgtraject. Een zorgtraject omvat dus de totale zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van één primaire diagnose.

Neem lopende zorgtrajectnummers mee in de nieuwe software

Bij verandering van het zorgtrajectnummer(s) is geen goede controle mogelijk door Zilveren Kruis.
In die gevallen waarbij het zorgtrajectnummer gedurende het traject veranderd is, blijkt dat

  • de zorgaanbieder overgestapt is naar een andere softwareleverancier,
  • of dat meerdere zorgaanbieders zijn gefuseerd waarbij ook gekozen wordt voor 1 (nieuwe) softwareleverancier.

Wij adviseren u en uw softwareleverancier daarom om bij overstap of fusie de zorgtrajectnummers van lopende trajecten mee te nemen in de nieuwe software.

Achterafcontrole is mogelijk

Bij achterafcontrole  van een verzekeraar is het belangrijk dat u de afgesloten zorgtrajecten in het voorgaande softwarepakket nog kunt benaderen.

Afgewezen declaratie

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen mét de oplossing.

Over VECOZO en Vektis

Kom meer te weten over VECOZO en Vektis. En bekijk veelgestelde vragen over declareren en vorderingen.

Vergoeding consumenten

Bekijk onze pakketten en de vergoedingen die onze klanten daaruit krijgen. U vindt hier ook de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.