Zo ziet een restitutienota ggz eruit

Bekijk wat allemaal op een restitutienota voor ggz moet staan. Als u alle gegevens die wij nodig hebben op uw nota zet, dan kunnen wij uw declaratie in 1 keer goed afhandelen.

Wilt u deze gegevens op uw nota zetten?

Gegevens zorgaanbieder

 • Naam zorgaanbieder
 • AGB-code declarant
 • AGB-code locatie
 • Factuurkenmerk
 • Factuurdatum

Gegevens behandeling

 • Naam regiebehandelaar
 • AGB-code regiebehandelaar
 • AGB-code verwijzer
 • Verwijstype

Gegevens cliënt 

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Zorgtrajectnummer
 • Startdatum zorgtraject
 • Verzekerdennummer
 • UZOVI-code

Gegevens zorgvraag ggz

 • DSM-hoofdgroep (bij geen gb-GGZ)
 • Gb-GGZ profiel (bij eerder gb-GGZ)
 • Diagnosecodelijst van DSM-hoofdgroep (029) of gb-GGZ profiel (033)
 • Gekozen zorgvraagtype
 • Diagnosecodelijst van het zorgvraagtype (031)

Gegevens prestatie

Dit zet u in ieder geval op de nota

 • Prestatiecode
 • Prestatiecodelijst = 071
 • Uitvoeringsdatum
 • Gedeclareerd tarief (per prestatie)
 • Aantal = 1
 • AGB-code zorgverlener die de prestatie heeft geleverd
 • Naam zorgverlener die de prestatie heeft geleverd

Soms zet u ook dit op de nota

 • Beroep zorgverlener die de prestatie heeft geleverd conform de veldnorm (indien zorgverlener geen AGB-code heeft)
 • Zorglabel (als deze aanwezig is voor de gedeclareerde prestatie). N02 en N03 mogen niet meer vanaf 1 januari 2023.
 • Prestatiekoppelnummer: alleen wanneer er iets gekoppeld moet worden: bijvoorbeeld consult met toeslag reiskosten, of toeslag tolk.

Goed om te weten

Zo kiest u de juiste prestatiecode

 • Voor een vrijgevestigde praktijk gebruikt u de prestatiecodes van setting 1 (Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II)
 • Voor een instelling gebruikt u één van de andere settings. Er is een uitgebreide uitleg van elke setting beschikbaar. Deze kan u helpen te bepalen welke setting van toepassing is.

Er is ook een uitgebreide uitleg van elke sectie beschikbaar.

Voor sommige beroepen is geen AGB-code aan te vragen

Voor die beroepen gebruikt u een code. U vindt een lijst met beroepen op Vektis.

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.