Controle op de regiebehandelaar

We controleren vooraf op de geldigheid van de regiebehandelaar in het zorgprestatiemodel. Lees welke behandelaren dit kunnen zijn binnen de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz.

Regiebehandelaar in het zorgprestatiemodel

Bekijk in de tabellen wie voor welke soort zorg en in welke sectie de regiebehandelaar mag zijn.

Regiebehandelaar generalistische basis ggz

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Sectie II en sectie III Aanvullend voor sectie III
GZ-psycholoog Verpleegkundig specialist ggz
Psychotherapeut Specialist ouderen geneeskunde*
Klinisch psycholoog Klinisch geriater*
Klinisch neuropsycholoog Verslavingsarts*
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Orthopedagoog-generalist

* Voor sommige beroepen gelden voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in de veldafspraak van het Zorg prestatie model GGZ & FZ (pdf).

Regiebehandelaar gespecialiseerde ggz

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Sectie II en sectie III Aanvullend voor sectie III
Psychotherapeut GZ-psycholoog
Klinisch psycholoog Verpleegkundig specialist ggz
Klinisch neuropsycholoog Specialist ouderen geneeskunde*
Psychiater Klinisch geriater*
Verslavingsarts*
Physician Assistant
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Orthopedagoog-generalist

* Voor sommige beroepen gelden voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in de veldafspraak van het Zorg prestatie model GGZ & FZ (pdf).

Gespecialiseerde- of Generalistische Basis GGZ?

  • Als u behandeld in de Gespecialiseerde GGZ dan declareert u met een diagnose uit diagnosecodelijst 029.
  • Als u behandeld in de Generalistische Basis GGZ, dan declareert u met een diagnose uit diagnosecodelijst 033.

Heeft u vragen over hoe declareren met de juiste diagnosecode werkt in uw softwarepakket dan verwijzen wij u naar uw softwareleverancier.

Sectie II of Sectie III?

  • Als u een regiebehandelaar bent binnen vrijgevestigde praktijk, dan declareert binnen Sectie II.
  • Als u een regiebehandelaar bent binnen een instelling, dan declareert u binnen Sectie III.

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.