Ons verhaal

Uw gezondheid is het belangrijkste wat er is. Daar zet Zilveren Kruis zich elke dag voor in. Door oplossingen te bieden zodat meer mensen gezond blijven en  meer mensen beter worden. En dat mensen die (chronisch) ziek zijn een betere kwaliteit van leven ervaren.

Wij geloven dat gezondheid meer is dan niet-ziek zijn. Het gaat ook over bewegen, gezond eten, goed slapen, voldoende ontspannen. Maar ook over een prettige werk- en thuisomgeving en fijne sociale contacten. Wij geloven dat de balans tussen al deze dingen belangrijk is voor uw (jouw) gezondheid. Daarom motiveren wij iedereen om hier met kleine stapjes aan te werken. Zodat we gezondheid dichterbij brengen voor iedereen.

Onze oprichters wilden dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede zorg voor een betaalbare premie. Nu, 70 jaar later, staan we daar nog steeds voor maar gaan we ook verder. Door te helpen bij het vinden en regelen van de zorg, die het best passend is voor de klant. En door ondersteuning bij een zo gezond mogelijk leven.

Onze Verzekerdenraad

Onze Verzekerdenraad bestaat uit 20 leden. Samen vormen zij een goede afspiegeling van al onze verzekerden. Ongeveer 8 keer per jaar spreken wij met elkaar. Bijvoorbeeld over ons zorginkoopbeleid, veranderingen in onze producten, de inzet van online gezondheidszorg en de afhandeling van klachten.

Als klant van Zilveren Kruis bent u automatisch lid van de Vereniging Achmea

Vereniging Achmea is de vereniging van alle klanten van Achmea. Vereniging Achmea is de grootste aandeelhouder (65%) van het bedrijf Achmea en draagt zorg voor de continuïteit van het bedrijf door erop toe te zien dat Achmea financieel gezond blijft. De Vereniging behartigt de collectieve belangen van de klanten van Achmea. Daarom zijn alle miljoenen klanten van het bedrijf Achmea tegelijk ook lid van Vereniging Achmea.