Zilveren Kruis en Diakonessenhuis geven flinke impuls aan digitalisering en het verplaatsen van zorg naar huis

22-04-2024

Het Diakonessenhuis heeft met het programma Zorg op de Juiste Plek mooie resultaten geboekt met het vernieuwen van de zorg. Het ziekenhuis gaf, samen met Zilveren Kruis, een flinke impuls aan telemonitoring, digitalisering en verplaatsen van zorg naar huis. Dankzij o.a. de inzet van telemonitoringapps monitoren nu ruim 1600 patiĆ«nten thuis hun gezondheid. Zij hoeven daarvoor niet meer naar het ziekenhuis te komen. PatiĆ«nten geven dan ook hoge waarderingscijfers voor deze nieuwe mogelijkheden. 

Meer patiënten met dezelfde hoeveelheid collega’s

Het programma startte in 2021 en leverde in de afgelopen drie jaar meer dan vijftig zorgvernieuwingsinitiatieven op. Een maandelijkse stuurgroep van medewerkers van Diakonessenhuis en Zilveren Kruis beoordeelden deze initiatieven op inhoud, financiële consequenties en impact op de zorg.
Deze initiatieven zorgden voor een reductie in ligdagen (4%) en opnames (4%). We konden daardoor  6% meer patiënten opvangen met dezelfde hoeveelheid collega’s. Voortzetting

van de samenwerking tussen Diakonessenhuis & Zilveren Kruis

Utrecht behoort tot de vier grootste groeiers in Nederland, de stad (nu 374.000 inwoners) heeft naar verwachting meer dan 470.000 inwoners rond 2040. Samen met de stijgende leeftijd in Nederland en krapte op de arbeidsmarkt maakt dat we de zorg anders moeten organiseren.  Daarom hebben het Diakonessenhuis en Zilveren Kruis gezamenlijk de ambitie uitgesproken om vervolg te geven aan de huidige samenwerking en de komende periode met elkaar in gesprek te gaan voor een meerjarenovereenkomst 2025 t/m 2027.  

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: