Onze historie

'Zekerheid bieden aan degenen die niet langer in het ziekenfonds terecht konden' Dat was het doel waarmee de Stichting Het Zilveren Kruis op 4 maart 1949 in Woerden werd opgericht.

Medische zorg voor zo veel mogelijk mensen

Tot aan halverwege de vorige eeuw was het niet vanzelfsprekend dat iedereen toegang had tot medische zorg. Ziekenfondsen hanteerden een inkomensgrens van fl. 30.000 per jaar. Verdiende je minder? Dan moest je verplicht premie af dragen in het fonds en had je recht op een uitkering uit het fonds. Verdiende je meer? Dan werd je niet toegelaten tot de Ziekenfondsen en moest je deze kosten zelf betalen. Dat was lang niet altijd mogelijk. Zeker niet als je ouder was of een chronische aandoening had.

Stichting Het Zilveren Kruis bood naast een aanvullende verzekering voor de risico’s die niet werden gedekt door het ziekenfonds ook een particuliere ziektekostenverzekering. Speciaal voor mensen met een inkomen boven de inkomensgrens van de ziekenfondsen. Het belangrijkste doel van de stichting was om via de combinatie van ziekenfonds en particuliere verzekering zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot belangrijke medische zorg.

Omdat winst niet het doel was van Stichting Het Zilveren Kruis, moesten de premies zo laag mogelijk blijven. Premies waren daarom afhankelijk van het inkomen. Bovendien werd iedereen geaccepteerd. Eind 1949 had de stichting al ongeveer 37.000 klanten.

Door een wijziging in de wet in 1967 werd de stichting een onderlinge waarborgmaatschappij. Dit is een organisatie waarin verzekerden samen de risico’s dragen. Het klantenbestand groeide toen tot zo’n 121.500.

 

De grootste particuliere zorgverzekeraar

In 1972 verhuisde Het Zilveren Kruis van Woerden naar Noordwijk. In de jaren die volgden bleef de organisatie groeien en vernieuwen, bijvoorbeeld met de oprichting van de alarmcentrale Eurocross (1982) en het samengaan met de Vereniging Gezondheidszorg Centrum Nederland VGCN (1985). Vanaf dat moment is Zilveren Kruis-VGCN met ruim 520.000 verzekerden de grootste particuliere ziektekostenverzekeraar van Nederland. Samen verzorgen zij de particuliere verzekering voor 26 ziekenfondsen, meer dan de helft van het totaal aantal ziekenfondsen in Nederland.

Van 'Het Zilveren Kruis’ naar het huidige ‘Zilveren Kruis’

In de loop van de jaren ’80 veranderde de overheid haar beleid. Er kwamen minder regels en wetten en meer ruimte voor marktwerking. Hierdoor zijn veel ziekenfondsen samengevoegd. Ook Zilveren Kruis besloot om regionale samenwerkingsverbanden te sluiten met een beperkt aantal ziekenfondsen. Zo ontstond in 1992 de Zilveren Kruis Groep.

Aan het einde van hetzelfde jaar werd besloten om met AVCB – bestaande uit onder andere Avéro, Centraal Beheer en FBTO – samen te gaan werken. Zilveren Kruis zou alle zorgverzekeringsactiviteiten organiseren. En AVCB alle schade- en levensverzekeringsactiviteiten. Langzaam voegden de twee verzekeraars samen en stroomden nog een aantal kleinere maatschappijen in.

Zilveren Kruis anno nu

Op 1 januari 1995 ontstond de Achmea Groep, waar Zilveren Kruis tot vandaag de dag onderdeel van uitmaakt. Zilveren Kruis is de grootste zorgverzekeraar van Achmea. Sinds 2011 is het hoofdkantoor van Zilveren Kruis gevestigd in Leiden.

Het streven van Zilveren Kruis is sinds haar oprichting nog steeds relevant: iedereen in Nederland toegang geven tot goede zorg voor een betaalbare premie. Anno nu gaan ze verder. En ondersteunen ze bij een zo gezond mogelijk leven. Nu en in de toekomst. 

Bron: Van Achlum naar Achmea, de historische route naar een coöperatieve verzekeringsgroep.
Auteur: Ton Duffhues.