Solidariteit

De een heeft meer zorg nodig dan de ander. En sommigen gebruiken helemaal nog geen zorg. In Nederland hebben we een solidair zorgstelsel.

We betalen voor elkaar

Iedereen is verplicht om een basisverzekering te hebben. Dat betekent dat we allemaal premie betalen. Dat is niet genoeg om alle zorgkosten van te betalen. De rest wordt via belastingen betaald en is daarmee afhankelijk van het inkomen. Voor mensen met een lager inkomen is er zorgtoeslag. Dit is een financiële tegemoetkoming van de overheid voor de premie en het eigen risico.

Ook de aanvullende zorgverzekeringen zijn gebaseerd op solidariteit

Maar deze verzekering is niet verplicht. Niet iedereen heeft een aanvullende verzekering afgesloten. Dus we betalen niet met z’n allen voor bijvoorbeeld fysiotherapie uit de aanvullende verzekering. Of tandartskosten uit de aanvullende tandartsverzekering. We zien ook steeds vaker dat mensen een aanvullende verzekering afsluiten als ze hoge kosten verwachten. En de verzekering een jaar later weer stopzetten als die zorg betaald is. Logisch, maar de premie die dan betaald wordt is onvoldoende om de zorgkosten te vergoeden. We hebben dus een uitdaging: hoe houden we de aanvullende verzekering betaalbaar voor iedereen?

Premie of vergoeding van de aanvullende verzekering aanpassen?

Als je € 10 hebt, kun je er geen 15 uitgeven. Ook als verzekeraar moet je altijd zorgen dat de inkomsten in balans zijn met de uitgaven. Daarom bekijken we jaarlijks hoe we er voor staan. We bekijken dan bijvoorbeeld:

  • Hoeveel mensen hebben nog een aanvullende verzekering? En welk pakket hebben zij.
  • Kunnen we alle zorg nog betalen van de premie die we krijgen.
  • Gaan de tarieven van bijvoorbeeld tandartsen of andere zorgaanbieders omhoog.

Is het uit balans? Dan moeten we als zorgverzekeraar keuzes maken: de premie omhoog of de vergoeding aanpassen. Zo zetten we ieder jaar de cijfers, de bewegingen in de markt en de wensen van onze klanten op een rij om de juiste keuzes te maken. Want je aanvullend verzekeren tegen de hoge zorgkosten moet mogelijk blijven. Nu en in de toekomst.