Waar geven wij geld aan uit?

Iedere maand betalen onze klanten premie aan ons. Hieronder leggen wij uit waar wij uw premiegeld aan besteden.

Van de zorgpremie betalen we allereerst de zorgkosten

Van elke euro die onze verzekerden aan premie betalen gaat 97 cent naar de zorgverleners. Zoals bijvoorbeeld de huisarts, medicijnen die onze verzekerden gebruiken of een operatie in het ziekenhuis.

Organisatie- en salariskosten

Naast de zorgkosten voor onze verzekerden gaat er ook geld op aan onze eigen organisatiekosten. Zoals de salarissen van medewerkers, computers, communicatie en drukwerk. Medewerkers worden betaald volgens de Achmea Cao. Het salaris van de voorzitter van Zilveren Kruis voldoet uiteraard aan de normen die de overheid heeft gesteld in de Wet Normering Topinkomens (WNT). De kosten voor werkplekken houden we zo laag mogelijk door gebruik te maken van flexplekken. Een werknemer heeft geen een eigen bureau en waar mogelijk samen delen we ook kantoren met zusterorganisaties binnen Achmea.

Kosten voor communicatie, drukwerk en reclame

Gedurende het jaar zijn er veel contactmomenten per telefoon, brief, e-mail of via de website. Aan het einde van het jaar krijgen alle klanten informatie van ons over de vergoedingen en premie voor het nieuwe jaar. Meestal digitaal, soms per post. U ziet of hoort ons ook wel eens voorbij komen op bijvoorbeeld internet of radio. Zo informeren we klanten en ook nieuwe klanten over onze verzekeringen en onze diensten.

  • Voorlichting aan bestaande klanten over de verzekering: 3 miljoen.
  • Communicatie door het jaar heen: 9 miljoen.
  • Reclame en marketing voor nieuwe en bestaande klanten in de tijd dat je kunt overstappen: 3 miljoen.

Omgerekend zijn de kosten voor communicatie 36 cent per verzekerde per maand.

Reservegeld

Als we de zorgkosten en onze eigen organisatiekosten hebben betaald, kan het voorkomen dat er geld tekort is of dat er geld overblijft. Daarvoor hebben we reserves. Als onze verzekerden meer zorgkosten maken dan er premie is betaald, kunnen we toch vergoeden. Als we geld overhouden door bijvoorbeeld lagere zorgkosten, dan kunnen we dat gebruiken om de premie minder te laten stijgen, geld toe te voegen aan de reservepot of te investeren in de zorg. Die spaarpot is een verplichting van De Nederlandsche Bank. Logisch, want met de noodzakelijke reserves kunnen we altijd, ook in tijden van een epidemie of andere ramp, de zorgkosten voor onze verzekerden betalen. Op papier zit er in de reservepot een gigantisch bedrag maar ter illustratie: de reserves zijn net genoeg om iedere verzekerde één dag in het ziekenhuis op te nemen.

Meer zorg uit elke euro premie

We blijven kijken hoe we meer zorg uit elke euro premie kunnen halen. Dit doen wij door zelf efficiënter te werken en door zorgverleners meer tijd voor zorg te geven door bijvoorbeeld het schrappen van het verwijsbriefje voor paramedische zorg zoals fysiotherapie en logopedie. Maar we doen dit ook door samen te werken met zorgverleners en het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden.