Wat vinden wij?

Iedereen heeft een mening over verzekeringen en de zorg. Wat vinden wij eigenlijk van collectieve zorgverzekeringen?

Collectieve zorgverzekeringen

Een groot deel van de verzekerden van Zilveren Kruis is collectief verzekerd. Sinds 1994 helpen we werkgevers actief met het voorkomen van uitval, verzuim en re-integratie. Inmiddels werken we met ruim 1.000 grote en kleinere organisaties in vrijwel alle branches aan de vitaliteit van medewerkers. De aanpak verschilt per sector. Een stewardess heeft tenslotte andere uitdagingen dan een bouwvakker of buschauffeur.

Helpen bij gezond leven en het voorkomen van zorg

Zilveren Kruis maakt afspraken met verschillende doelgroepen. Sinds 2006 zijn dit niet alleen afspraken met werkgevers voor hun werknemers. Collectiviteiten maken het mogelijk om maatwerk in aanvullende verzekeringen op te nemen. Extra vergoedingen en services sluiten aan op de groep. Met gemeenten investeren we in de zorg voor mensen met een lager inkomen, met patiëntenverenigingen voor chronisch zieken en met ouderenbonden voor senioren. Naast afspraken over de zorgverzekering ondersteunen we bij een gezond leven en helpen we zorg te voorkomen.

Collectiviteiten helpen bij innovaties

Collectiviteiten zijn gericht op gezondheidswinst, preventie, het verlagen van uitval en zelfredzaamheid. Hier profiteert heel Nederland van, omdat collectiviteiten vaak proeftuinen zijn voor nieuwe producten en services. Met ouderenorganisaties KBO-PCOB ontwikkelden we bijvoorbeeld een medicatiecheck. Toen dit een succes bleek, hebben we het voor alle verzekerden van Zilveren Kruis beschikbaar gesteld. Zo zijn collectiviteiten een kweekvijver voor innovaties. Daarnaast zijn de collectiviteiten een belangrijke onderhandelingspartner bij het maken van afspraken die we maken met zorgverleners. Bij het verbeteren van de zorg voor diabetespatiënten wordt bijvoorbeeld de kennis van onze partner Diabetesvereniging Nederland gebruikt.

Collectiviteitskorting koppelen aan inhoudelijke afspraken

Zilveren Kruis vindt het belangrijk om deze doelgroepen extra zorgmogelijkheden te blijven bieden die aansluiten bij hun specifieke behoeften. De collectiviteitskorting is een belangrijk middel om klanten uit deze groepen aan Zilveren Kruis te binden. In het verleden waren er veel gelegenheidscollectiviteiten, waarbij de korting geen relatie had met de zorg inhoudelijke afspraken. Zilveren Kruis heeft deze collectiviteiten sinds 2015 afgebouwd. Ons uitgangspunt is dat de korting gekoppeld moet zijn aan inhoudelijke zorgafspraken. De korting verdient zich daarmee terug omdat de zorgafspraken meehelpen aan gezonder leven, langer kunnen doorwerken, minder verzuim en lagere ziektekosten.