Ons zorgstelsel

In Nederland is de zorg goed geregeld. Iedereen kan snel terecht bij een huisarts of het ziekenhuis als dat nodig is. Dat komt omdat we in Nederland een zorgstelsel kennen.
Schematische weergave van het idee achter het zorgstelsel. De overheid schept voorwaarden voor een goede volksgezondheid, waarin burgers eerst zichzelf helpen. Mogelijk met hulp uit hun omgeving, zo nodig met hulp van zorgverleners, zo nodig langdurig.

Bron: De Argumentenfabriek en het Platform Zó werkt de zorg

Wie gaat waar over?

Voor iedere wet vervult een andere speler de rol van zorginkoper:

 • bij de Zorgverzekeringswet (ZvW) zijn dat de zorgverzekeraars
 • bij de Wet Langdurige zorg (Wlz) zijn dat de Zorgkantoren
 • bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet zijn dat de gemeenten

Wie doet wat?

Bij de organisatie van de zorg in Nederland – het zorgstelsel – spelen 4 partijen een belangrijke rol:
 • u, als degene die de premie betaalt en (soms) zorg gebruikt
 • de zorgverleners, zoals huisartsen, artsen in ziekenhuizen en fysiotherapeuten
 • de overheid, die onder meer bepaalt welke zorg in de basisverzekering komt en wat de hoogte is van het eigen risico
 • de zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis, verzekeren u tegen zorgkosten

Maar we doen nog veel meer. Een andere belangrijke taak van zorgverzekeraars is het inkopen van zorg. Want door afspraken te maken met zorgaanbieders houden we de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit.

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), vindt u nog veel meer informatie over ons stelsel en over hoe we in Nederland goede en betaalbare zorg realiseren.

Wist u dat…

 • …de overheid de inhoud van de basisverzekering bepaalt
  De inhoud en omvang van de basisverzekering worden door de overheid bepaalt en zijn voor iedere verzekerde gelijk. Zorgverzekeraars kunnen zich met de basisverzekering dus niet onderscheiden op wat de verzekerde zorg is, maar wel op wie de zorg levert, hoeveel zorg wordt ingekocht en op welk kwaliteitsniveau en op de premie.

 • ….de afgelopen jaren er veel behandelingen en wetten zijn toegevoegd aan de basisverzekering
  En er zijn maar een paar vergoedingen geschrapt uit de basisverzekering. Bovendien gaan nieuwe behandelingen en medicijnen deel uitmaken van de basisverzekering, zodra ze voldoen aan de eisen. En worden dus vergoed.

 • …Zorgverzekeraars afspraken maken met tienduizenden zorgaanbieders
  Zorgverzekeraars maken afspraken met zorgaanbieders. Die afspraken gaan over bijvoorbeeld kwaliteit, wachttijden en prijs. Maar ook over de organisatie van de zorg. Die afspraken met een zorgaanbieder leggen we vast in een contract.