Houd geneesmiddelen betaalbaar

Zilveren Kruis wil goede geneesmiddelen voor patiƫnten beschikbaar maken en houden. Tegen een verantwoorde premie voor verzekerden.

Helaas stijgen de kosten van dure geneesmiddelen harder dan andere zorguitgaven in een ziekenhuis. En vaak is onduidelijk of het medicijn wel echt doet wat een farmaceut belooft. Dat komt bijvoorbeeld omdat farmaceuten steeds meer geneesmiddelen voor zeldzame ziektes laten registreren, met weinig onderzoeksgegevens als basis. De Europese toelatingsautoriteit laat middelen soms versneld toe op grond van het weinige bewijs over de effectiviteit.

Lagere dosis werkt soms evengoed

Om de kwaliteit te stimuleren, brengen wij behandelingen met unieke geneesmiddelen voor zeer specifieke ziektebeelden samen in centra waar gespecialiseerde artsen werken. We weten dan zekerder dat de kostbare geneesmiddelen maximaal op de juiste manier worden ingezet. Verder bevorderen wij, zelf of met andere zorgverzekeraars, verbetertrajecten. Zo blijkt uit studies dat bij sommige patiënten een lagere dosis van een bepaald geneesmiddel even goed werkt als de dosering die volgens de farmaceut nodig is . Een lagere dosis vermindert de bijwerkingen en verlaagt de kosten. Ook steunen wij apothekers die middelen bereiden als alternatief voor te duur geprijsde geneesmiddelen.

Samen inkopen

Op de hoge kosten voor sommige geneesmiddelen zijn wij uiterst kritisch. Daarom kopen wij dure geneesmiddelen bij ziekenhuizen in voor scherpe prijzen. Ziekenhuizen kunnen vervolgens stevig onderhandelen met farmaceuten. Bovendien kopen wij een aantal dure geneesmiddelen in samen met andere zorgverzekeraars.

Minister, zeg nee tegen te dure medicijnen

Wij willen dat de overheid kritischer kijkt welke geneesmiddelen vanuit de basisverzekering worden vergoed. Veel dure geneesmiddelen komen bijna automatisch in de basisverzekering, zonder een goede onderbouwing van de kosteneffectiviteit en kwaliteit. Graag zien wij dat het Zorginstituut Nederland veel meer van deze middelen beoordeelt. Wij willen dat de minister echt ‘nee’ zegt tegen dure geneesmiddelen die in de praktijk niet blijken te werken. Ook als een geneesmiddel is toegelaten tot de basisverzekering, moet het effect van het geneesmiddel onderzocht blijven worden. Middelen die niet werken of te veel bijwerkingen opleveren, horen niet thuis in de basisverzekering.