""

Zo is de premie opgebouwd

Als inwoner van Nederland heeft u verplicht een basiszorgverzekering. En betaalt u zorgpremie. Het ministerie beslist wat er in de basisverzekering zit. De basisverzekering is daardoor voor iedereen hetzelfde. Maar de hoogte van de basispremie verschilt per verzekeraar.

Video: Uitleg over de berekening van de basispremie

Wat is de gemiddelde premie van Zilveren Kruis?

De basispremie bestaat uit 2 delen: de rekenpremie en de opslagpremie.

""

De rekenpremie

Elk jaar maakt de overheid een schatting van de kosten van de zorg die wordt vergoed uit de basisverzekering. En wat de hoogte van de kosten per verzekerde is: de rekenpremie. De rekenpremie is de inschatting van de premie voor de basisverzekering door de overheid. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.
""

De opslagpremie

Deze premie wordt door de verzekeraar bepaald. Door de opslagpremie verschilt de uiteindelijke premie per verzekeraar. De verschillende kosten die invloed hebben op de opslagpremie worden hieronder uitgelegd.

Reserves

Een verzekeraar moet geld op de plank hebben om tegenvallers op te vangen. Dat is wettelijk verplicht. Zo kunnen de zorgkosten ook betaald worden als er extra veel kosten zijn, bijvoorbeeld bij een epidemie. De verzekeraar maakt een inschatting van de zorgkosten. Achteraf blijkt of de kosten hoger of lager waren dan de inschatting. Dan maken we winst of verlies. Winst gebruiken we om de premie minder te laten stijgen, gaat naar de reserves of investeren we in zorg, verlies wordt betaald uit de reserves. Elk jaar kijken we naar de hoogte van de reserves. Hebben we te veel reserves bijvoorbeeld omdat er winst is gemaakt? Dan kan hierdoor de premie omlaag. Hebben we te weinig reserves, bijvoorbeeld omdat de wettelijke regels een hoger bedrag vragen? Dan gaat de premie omhoog.

De berekening voor 2023

 Premie 2023  
 Rekenpremie (vastgesteld door VWS) € 1.599
 Opslagpremie van Zilveren Kruis  
 Resultaat op zorgactiviteiten -€ 14 
 Bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten € 57 
 Inzet verwachte beleggingsopbrengsten  - € 4
 Onttrekking aan reserves - € 15
 Toevoeging aan reserves -
 Opslag winst -
 Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico € 17
 Opslag i.v.m. oninbare premie € 8
 Overige opslag € 2
 Belasting -
 Gemiddelde premie Zilveren Kruis* (totaal) € 1.650
 Gemiddelde per maand € 137,50

* Dit is een gemiddelde premie voor de basisverzekeringen die onderdeel zijn van de juridische entiteit Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.

De berekening voor 2022

 Premie 2022  
 Rekenpremie (vastgesteld door VWS) € 1.499
 Opslagpremie van Zilveren Kruis  
 Resultaat op zorgactiviteiten € 10
 Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten € 60
 Inzet beleggingsopbrengsten  - € 3
 Onttrekking aan reserves - € 100
 Toevoeging aan reserves -
 Opslag winst -
 Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen € 42
 Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico € 24
 Opslag i.v.m. oninbare premie € 5
 Overige opslag € 3
 Belasting -
 Gemiddelde premie Zilveren Kruis* (totaal) € 1.540
 Exclusief collectiviteitskortingen  
 Gemiddelde per maand € 128,33

* Dit is een gemiddelde premie voor de basisverzekeringen die onderdeel zijn van de juridische entiteit Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.