Vernieuwen van zorg

De zorg in Nederland is goed en wordt ook steeds beter. Er zijn meer behandelingen mogelijk. En er komen regelmatig nieuwe medicijnen. Hierdoor leven we vaak langer en gezonder. Daar dragen we graag aan bij.

Draagbare kunstnier en hartwacht

We investeren een deel van premiegeld in innovaties. We werken hiervoor samen met patiënten(verenigingen), zorgaanbieders en belangenorganisaties. Zo werkten wij samen met de Nierstichting aan de ontwikkeling van een draagbare kunstnier. Met de draagbare kunstnier krijgen nierpatiënten meer zorg thuis in plaats van in een ziekenhuis. Deze ontwikkeling financieren we met innovatiegelden.

Samen met Cardiologie Centra Nederland (CCN) en het Nederlandse zorginnovatiebedrijf FocusCura hebben we HartWacht ontwikkeld. Met HartWacht krijgt ook een hartpatiënt zorg thuis. De patiënt meet zelf de bloeddruk, het gewicht en ritme. De metingen worden eenvoudig via een app naar de cardioloog gestuurd.