Eigen risico

Over het eigen risico wordt door velen gesproken. Bijvoorbeeld over verlaging of de afschaffing van het eigen risico. Wij horen goede argumenten, maar ook veel misverstanden. Wilt u weten hoe het precies zit? Lees meer over hoe het eigen risico werkt en waarom u eigen risico betaalt.

De hoogte van het eigen risico is een politieke keuze

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer besloten dat het verplichte eigen risico ook in 2024 € 385 is. Wij vinden het een goede zaak dat er geen 'automatische' verhoging van het eigen risico is in 2024. 

Afschaffen eigen risico kost geld

Het eigen risico zorgt ervoor dat we allemaal gebruik kunnen maken van zorg met een hoge kwaliteit. We vinden het belangrijk om dit ook in de toekomst zo te houden. Uitspraken over het afschaffen van het eigen risico lijken mooi, maar afschaffing kost geld. Via het eigen risico wordt 4,5 miljard euro aan zorgkosten betaald. Die kosten zouden dan op een andere manier betaald moeten worden, bijvoorbeeld via een hogere premie of hogere belastingen.

Hoe verder?

Voor de jaren na 2024 vinden wij het belangrijk dat er niet alleen naar de hoogte van het eigen risico wordt gekeken. Ook de manier waarop het systeem is ingericht is belangrijk.

Het huidige systeem kan nadelig uitpakken voor een deel van onze verzekerden, bijvoorbeeld chronisch zieken. Als we het systeem op een andere manier inrichten kunnen we deze nadelen verkleinen. Dan zijn er een paar dingen waar we goed naar moeten kijken. Niet alleen moet het ervoor zorgen dat we minder zorgkosten maken. Ook moet het goed uit te leggen zijn en moeten we het goed uit kunnen voeren.