Aan de slag met hybride zorg Inzichten ruim 30 ziekenhuizen input voor versnelling

06-10-2023
Wat is hybride zorg? Gebeurt dan alles wat kan digitaal? Of is het voldoende als 1 ziekenhuisafspraak telefonisch is? Daarover ging Zilveren Kruis met ruim 30 ziekenhuizen in gesprek. Want steeds meer zorgpaden of onderdelen daarvan worden hybride of digitaal. Bijvoorbeeld een patiënt die thuis chemo krijgt toegediend of een COPD patiënt die ook met behulp van een app wordt gemonitord. Vaak prettiger voor de patiënt en ook de arts. In het Integraal zorgakkoord (IZA) zijn hierover flinke ambities gesteld. Maar hebben we allemaal hetzelfde beeld?
""

Roland Eising, manager Zorginkoop Zilveren Kruis: “Veel ziekenhuizen zijn volop aan de slag. En tegelijkertijd constateren we met elkaar dat er verschillende interpretaties zijn over wát een hybride zorgpad is. Het is goed om dat samen meer duidelijk te krijgen. Want de ambities die we met elkaar in het IZA afspraken zijn groot: 70% hybride zorgpaden en zorgprocessen in 2026. Zilveren Kruis neemt in het inkoopbeleid een tussenstap van 25% in 2024.”

Uit een peiling vooraf onder de genodigden bleek dat sommigen zich afvragen of de ambities haalbaar zijn. Tijdens het symposium noemden de aanwezigen vrijblijvendheid als een van de belangrijkste belemmeringen. Samenwerking en passende financiering werden gezien als belangrijke factoren voor een succesvolle implementatie van hybride zorgpaden. Hierover samen het gesprek voeren, elkaar inspireren en lessons learned delen is nodig om de gestelde doelen te behalen. Jan Gerard Maring Directeur van het Isala Connected Care Center en Michiel Menkveld, Manager Zorgtransformatie van het Wilhelmina Ziekenhuis, deelden voorbeelden hoe zij dit aanpakken.

Zilveren Kruis stimuleert de beweging van hybride en digitale zorg al een flink aantal jaar. En zet zich in om die 70% ook echt waar te maken om de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren. Het veldwerk dat Zilveren Kruis samen met de ziekenhuizen nu heeft gedaan geeft input voor het verder brengen van hybride zorgpaden. En draagt bij aan de noodzakelijk versnelling.  De uitkomsten van de bijeenkomst worden gedeeld met het Kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland en met branchepartijen in de zorg. 

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: