Huisartsentekort? Wat doen we eraan?

01-05-2023
De organisatie van huisartsenzorg in Nederland is uniek. Huisartsen zijn de basis van de Nederlandse zorg. Dat is heel waardevol. De huisartsenpraktijk is dichtbij, makkelijk bereikbaar en huisartsen en hun medewerkers kennen hun patiënten. Maar de laatste jaren zitten veel huisartsenpraktijken vol. Ook in onze kernregio’s. Door een tekort aan assistentes, praktijkondersteuners of huisartsen. Of een gebrek aan een geschikte betaalbare locatie voor een nieuwe huisarts. Doordat er steeds meer mensen zorg nodig hebben. Er is niet één oorzaak, dus ook niet één oplossing.

Zorg voorkomen

Huisartsenposten vertellen ons dat zo’n 25% van de vragen die ze krijgen eigenlijk niet bij hen thuishoren en met een zelfzorg advies kunnen worden beantwoord. Met Friese huisartsen hebben we een proef gedaan met digitale triage. En in een pilot met verzekerden en verpleegkundigen kijken we of we hen kunnen ondersteunen als ze twijfelen of ze naar de dokter moeten of dat zelfzorg een optie is. 

Een vaste huisarts is belangrijk

We stimuleren praktijkhouderschap en ondersteunen huisartsen op verschillende manieren. Bij het starten van een nieuwe praktijk of het overnemen van een groep patiënten als een huisarts met pensioen gaat. Zodat onze verzekerden een vaste huisarts hebben. 

Coöperatie Flexdokters ondersteunt startende huisartsen

In 2020 investeerde Zilveren Kruis ruim twee miljoen euro aan innovatiegelden in de oprichting van Coöperatie Flexdokters. Met de Coöperatie ondersteunen we huisartsen bij het starten of overnemen van een praktijk. Waarbij ze meer tijd voor de patiënt hebben en gebruik gemaakt wordt van digitale ondersteuning. Via de coöperatie zijn inmiddels 18 huisartspraktijken ontstaan die de overstap naar een nieuwe manier van werken maakten. 20 Waarnemers zijn praktijkhouder geworden. Naast de investering vanuit onze innovatiestichting, stellen we voor digitale innovaties in de praktijk ook geld beschikbaar aan huisartsen. 

Maatwerk waar nodig

Er is niet één oorzaak, dus ook niet één oplossing. Vaak is een intensieve samenwerking in de regio nodig. Met de regionale huisartsenorganisaties en gemeenten bijvoorbeeld..  
In Barger-Compascuum investeerden we met de gemeente bijvoorbeeld in een locatie en huisvesting.
In Rotterdam hebben we een huisvestingsteam opgericht. In Den Haag hielpen we de jonge bakfietsdokter. In Hardenberg ondersteunden we bij de start van een nieuwe huisartspraktijk.

In 2022 ontvingen alle 17 regionale huisartsenorganisaties in onze kernregio’s ICT-gelden. Daarmee hebben ze de huisartsen(praktijken) die bij hen zijn aangesloten ondersteund met  digitalisering van dossiers en de praktijk en het verbeteren van gegevensuitwisseling.

Nulpraktijken voor onverwachte situaties

We brengen in onze kernregio’s in kaart welke huisartsen de komende jaren hun praktijk willen stoppen. Vanuit die inventarisatie kunnen we met de regionale huisartsenorganisaties beter anticiperen en vroeger beginnen met het zoeken en werven van nieuwe praktijkhouders voor bestaande of nieuwe praktijken. Daarbij betrekken we waar nodig ook andere partijen, zoals Flexdokters of de gemeente wanneer er huisvestingsvraagstukken spelen. Bijvoorbeeld als er een nieuwbouwwijk gepland wordt om te zorgen dat er ook rekening gehouden wordt met uitbreiding van zorg en een betaalbare locatie voor een huisartspraktijk.

Maar soms is er sprake van een onverwachte situatie. We hebben inmiddels met een meerdere regionale huisartsenorganisaties een noodoplossing ontwikkeld. Voor plotselinge uitval van een huisarts is er per regio een ‘nulpraktijk’. Dit is een praktijk die juridisch helemaal klaar is voor gebruik en kan worden ingezet bij bijvoorbeeld het overlijden of langdurig ziekte van een huisarts. Dat scheelt administratie en tijd. Als we een huisarts vinden kan die ook meteen beginnen.

Samen met alle betrokken partijen werken we in onze kernregio’s aan meerdere oplossingen, zodat onze verzekerden ook in de toekomst kunnen vertrouwen op goede huisartsenzorg.
 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: