ZieZo Selectief

Met ZieZo Selectief kunt u terecht bij een beperkt aantal geselecteerde ziekenhuizen in Nederland. De premie is daarom lager dan die van ZieZo Basis.

Alles over onze basisverzekering

Vergoedingen

ZieZo Selectief is een naturapolis. Bij ZieZo Selectief krijgt u 100% vergoed bij alle zorgverleners met een contract. Dit geldt niet voor zo’n 40 ziekenhuizen en een aantal hulpmiddelenleveranciers die niet geselecteerd zijn voor ZieZo Selectief. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract, dan krijgt u maximaal 75% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Op deze pagina vindt u meer informatie over vergoedingen.

Ziekenhuizen

Bij ZieZo Selectief krijgt u 100% vergoed bij een beperkt aantal ziekenhuizen. Bij andere ziekenhuizen geldt een vergoeding van maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Bepaalde zorg, zoals spoedzorg, vergoeden we altijd voor 100%. Check hier vooral bij welke ziekenhuizen u 100% vergoed krijgt. Gaat u naar een ander ziekenhuis, dan betaalt u namelijk een deel zelf.

Hulpmiddelen

Een aantal hulpmiddelen bestelt u online. Voor deze hulpmiddelen krijgt u 100% vergoed bij hulpmiddelenleveranciers die wij hebben geselecteerd. Bij andere leveranciers geldt een vergoeding van maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. U vindt meer informatie over hulpmiddelen op deze pagina.

Bekijk de zorgverzekeringskaart van ZieZo Selectief

Bekijk vergelijkbare basisverzekeringen van Achmea

 

Vergoedingen

De overheid bepaalt elk jaar welke zorg in de basisverzekering zit. Dit is dus bij elke verzekeraar hetzelfde.

De meest gebruikte vergoedingen uit de basisverzekering:

 • Uw huisarts
 • Behandeling en verblijf in ziekenhuis
 • Medische specialisten
 • Medicijnen
 • Kraamzorg en verloskundige hulp
 • Ambulance en ziekenvervoer
 • Fysiotherapie tot 18 jaar
Bekijk alle vergoedingen

Dit zit onder andere niet in uw basisverzekering:

 • Fysiotherapie bij niet-chronische aandoeningen
 • Tandartskosten na 18 jaar
 • Orthodontie
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Brillen of lenzen
 • Kraampakket
Wilt u deze zorgkosten wel verzekeren? Bekijk onze aanvullende verzekering

Bekijk de volledige polisvoorwaarden voor ZieZo 2020.
Zoek een specifieke vergoeding

  U krijgt 100% vergoed bij elk ziekenhuis in Nederland voor:
 • Spoedeisende zorg. Ook als u vanaf de spoedeisende hulp meteen wordt opgenomen in een niet-geselecteerde ziekenhuis. De vervolgbehandelingen en nacontroles in het niet-geselecteerde ziekenhuis die nog horen bij uw bezoek aan de spoedeisende hulp vallen ook onder deze vergoeding. En ook een spoedbehandeling op de polikliniek binnen 24 uur nadat u de verwijzing kreeg

 • U krijgt 100% vergoed bij alle regulier door Zilveren Kruis gecontracteerde ziekenhuizen voor:
 • Een behandeling waarvoor u door een medisch specialist bent doorverwezen naar een medisch specialist van een niet-geselecteerd ziekenhuis. Dit noemen we een tertiaire verwijzing. Ook de vervolgbehandelingen, nacontroles en interne doorverwijzing in het niet-geselecteerde ziekenhuis horen bij deze zorg
 • Verloskundige zorg
 • Een IVF-traject (vanaf 1 januari 2019 kunt u hiervoor alleen nog naar geselecteerde ziekenhuizen)
 • De vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen OI, IUI, KI, KID (vanaf 1 januari 2019 kunt u hiervoor alleen nog naar geselecteerde ziekenhuizen)
 • Zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar. Uw kinderen krijgen automatisch de ZieZo Basis als u kiest voor ZieZo Selectief
 • Een lopende behandeling die u gestart bent toen het ziekenhuis nog geselecteerd was voor uw ZieZo Selectief. Of een behandeling die u gestart bent toen u nog geen ZieZo Selectief had; U kunt deze behandeling gewoon afmaken
 • Een behandeling die alleen in een specifiek ziekenhuis plaatsvindt. Dat heet een WBMV product.
 • Darmonderzoek na oproep van het RIVM.
 • Een behandeling die valt onder overig zorgproduct, zoals kaakchirurgie, laboratoriumonderzoek of röntgenfoto’s
 • Een behandeling in het ziekenhuis die valt onder de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)


 

Eigen risico

Heeft u regelmatig zorg nodig, kies dan voor het minimale eigen risico van € 385. Maakt u weinig gebruik van uw zorgverzekering, dan kan het slim zijn om te kiezen voor een eigen risico van € 885. Voor onder andere de huisarts, kraamzorg en zorg voor uw kind onder de 18 betaalt u geen eigen risico.

Check de hoogte van uw premie met behulp van onderstaande knoppen.

per maand

 

Kinderen tot 18 jaar meeverzekerd

Zowel thuiswonende als uitwonende kinderen tot 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering. Ze krijgen altijd ZieZo Basis, ook al heeft u zelf ZieZo Selectief. Uw kind kan dus terecht bij alle Nederlandse ziekenhuizen met een contract. Daar is geen eigen risico aan verbonden. Een bezoek aan de tandarts is grotendeels meeverzekerd. Ook voor de aanvullende verzekering betalen kinderen tot 18 jaar geen premie. Zij krijgen dezelfde aanvullende verzekering als de ouder met het meest uitgebreide pakket.

 

"Extra behandelingen fysiotherapie en veel collectief voordeel. Het aanbod van Zilveren Kruis is dusdanig sterk dat ik me niet in andere aanbiedingen heb verdiept."

- Theo Brands, voormalig Operator Product

 

Veelgestelde vragen

ZieZo is de voordelige online verzekering van Zilveren Kruis. Met ZieZo regelt u alles online. Ook bestelt u medicijnen en een aantal hulpmiddelen online bij een geselecteerde leverancier. Hierdoor hebben de ZieZo basisverzekeringen een lagere prijs. Wilt u uw vraag toch telefonisch stellen? Neem dan contact met ons op.

Naast ZieZo heeft Zilveren Kruis veel andere zorgverzekeringen. Deze zijn uitgebreider. Vindt u ZieZo te eenvoudig? Kijk dan eens naar de andere verzekeringen van Zilveren Kruis.
Bent u in het buitenland? Bel of mail dan even met onze klantenservice. Vermeld wel duidelijk dat u ZieZo wilt afsluiten vanuit het buitenland.
Neem contact met ons op
Onder spoedeisende hulp verstaan wij zorg die u zo snel mogelijk (binnen enkele uren) moet krijgen. Dit om ernstige gezondheidsschade of overlijden te voorkomen. Eerste hulp wordt altijd 100 % vergoed, ook bij ziekenhuizen waarmee wij geen afspraken hebben. Let op: u betaalt wel eigen risico voor deze zorg. Dit valt namelijk onder de vergoeding van medisch specialistische zorg vanuit de basisverzekering.
In onze zorgzoeker vindt u zorgverleners waar wij afspraken mee hebben, bij u in de buurt. Trouwens, voor spoedeisende hulp kunt u natuurlijk overal terecht. Dan krijgt u gewoon een volledige vergoeding.
Ga naar de zorgzoeker
Zilveren Kruis maakt afspraken met gecontracteerde zorgverleners over de zorg.
Bekijk per zorgsoort wat voor afspraken dat zijn en wat u van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten.
Uw zorgkosten declareert u via de app of via Mijn Zilveren Kruis. Uw rekeningen uitprinten en per post versturen is dus niet meer nodig. Wij behandelen uw claim of nota binnen 10 werkdagen. Zodra uw nota in behandeling is genomen ziet u dit in uw persoonlijke omgeving Mijn Zilveren Kruis. U ontvangt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 6 weken een declaratieoverzicht met daarin de kosten die we vergoeden en de stand van uw eigen risico. Heeft u na 6 weken nog niets ontvangen, neem dan contact met ons op.
Declareer uw nota
U zou kunnen zeggen: als er geen extra zorg nodig is (zoals bijvoorbeeld fysiotherapie of bezoek aan de tandarts), dan is een basisverzekering voldoende. Houdt u er wel rekening mee dat u voor bepaalde onverwachte kosten geen vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld wanneer u ziek wordt in het buitenland en terug moet worden gebracht naar Nederland.

Deze keuze is uiteindelijk heel persoonlijk. Daarom vindt u op onze website de Keuzehulp. Hiermee bepaalt u eenvoudig welke verzekering het beste bij u past en of een extra dekking zinvol is.
Op Prinsjesdag bood de minister de Miljoenennota aan in de Tweede Kamer. Zoals ieder jaar zijn er veranderingen in de zorg aangekondigd. We hebben veranderingen voor 2020 voor u op een rij gezet.
Bij fysiotherapie tot 18 jaar worden 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Bent u boven de 18 jaar, dan krijgt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De volledige vergoeding voor fysiotherapie vanaf 18 jaar vindt u in ons vergoedingenoverzicht.
De pil wordt alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u onder de 21 bent of een medische indicatie heeft. In alle andere situaties wordt de pil vergoed uit de aanvullende verzekering. De volledige vergoeding voor anticonceptie vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Spoedeisende zorg in het buitenland wordt vanuit de basisverzekering vergoed tot maximaal het tarief dat in Nederland geldt. In bepaalde landen zijn de kosten hoger dan in Nederland. Met een aanvullende verzekering voorkomt u dat u voor onverwachte zorgkosten komt te staan. In ons vergoedingenoverzicht vindt u alles over vergoedingen in het buitenland.
We doen ons best om u zo snel mogelijk te antwoorden. Welke afspraken we hebben over het beantwoorden van uw vraag, klacht of opmerking kunt u nalezen op onze pagina over reactietermijnen