Stap 4: Aanvragen langdurige zorg

U heeft nagedacht over hoe en waar u langdurige zorg wilt krijgen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast welke zorg en hoeveel zorg u of uw naaste nodig heeft. Die vaststelling heet een indicatie. Het CIZ verzamelt daarvoor informatie over uw gezondheid en huishouden. Het CIZ voert altijd een gesprek met u.

U bent bij stap 4 van 7 stappen.

Hoe werkt het aanvragen van de indicatie?

U gaat naar de website van het CIZ. Daar staat hoe u een indicatie langdurige zorg aanvraagt. Dat is een Wlz-indicatie. Onder het kopje Mijn Wlz-aanvraag vindt u het online aanvraagformulier.

U kunt de aanvraag ook per post doen. Hiervoor vindt u het aanvraagformulier (pdf) op de website van het CIZ. Daar kunt u het downloaden. U print het, vult het in en stuurt het op. U krijgt een ontvangstbevestiging.

Ontvangt u al zorg in een zorginstelling? Dan vraagt de instelling of uw huisarts de indicatie aan. U tekent een machtigingsformulier (pdf) waarin u uw toestemming hiervoor geeft. Dat doet u ook als u een naaste vraagt om het formulier in te sturen.

 

U geeft uw voorkeur aan

U vult het aanvraagformulier in. U geeft daarop onder andere aan welke soort zorg u denkt nodig te hebben. U kunt kiezen of u wilt verhuizen naar een zorginstelling. Of dat u thuis blijft wonen en daar zorg wilt krijgen.

Ook vraagt het CIZ hoe u de zorg wilt regelen. Bijvoorbeeld zelf via een persoonsgebonden budget (pgb). Of u laat de zorg regelen door een zorginstelling. Dat is zorg in natura (ZIN).

Weten of ZIN het beste bij u past?

Doe de keuzehulp

Wat stuurt u mee met de aanvraag?

 • Het ingevulde aanvraagformulier
 • Eventueel een machtigingsformulier door u zelf ondertekend
 • Een diagnose van een arts
 • Uw zorgplan als u dat heeft

Het CIZ bespreekt uw aanvraag met u

Is extra informatie nodig? Dan vraagt het CIZ die aan u. U krijgt daarna een uitnodiging voor een gesprek over uw zorgvraag. Dit is bij u thuis of in een telefoongesprek. In het gesprek met het CIZ wordt duidelijk wat u zelf nog wilt doen. En welke hulp u nu al krijgt van familie, vrienden of buren. Bij dit gesprek zijn uw mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving welkom.

U krijgt een indicatiebesluit

U krijgt binnen 6 weken een brief van het CIZ met het indicatiebesluit. Dat is de beslissing van het CIZ of iemand wel of geen recht heeft op langdurige zorg.

Zorg thuis krijgen van een zorgaanbieder

U wilt thuis blijven wonen maar wel dezelfde zorg ontvangen als in een zorginstelling? Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) krijgt u of uw naaste deze zorg thuis. U kunt kiezen van welke zorgaanbieder u de zorg krijgt.

Uw keuze aangeven

Bij stap 4 doet u uw aanvraag voor langdurige zorg doet bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dan kunt u uw keuze voor een zorgaanbieder doorgeven.

Als er een contract is regelt het Zorgkantoor dat u de zorg die u nodig heeft van die zorgaanbieder krijgt. De zorgaanbieder neemt contact met u op en stelt samen met u een zorgplan op.

Het kan zijn dat de aanbieder van uw keuze geen contract heeft met ons. Dan kijken we samen bij welke zorgaanbieder u wel terecht kunt.

Bekijk met welke zorgaanbieders we een contract hebben

De afspraken in een zorgplan

In een zorgplan staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

In het zorgplan staan:

 • De doelen die u wilt bereiken.
 • De manier waarop u uw leven wilt inrichten.
 • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen.
 • Uw zorgwensen en zorgbehoeften.
 • Uw mogelijkheden en beperkingen.
 • Doelen van de zorg voor de komende periode.
 • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy.
 • Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar.

Welke zorg regelt u met een Volledig Pakket Thuis?

Uw VPT kan bestaan uit:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling)
 • Vervoer naar een behandeling of dagbesteding
 • Maaltijden (eten en drinken)
 • Hulp bij het huishouden
 • Logeren in een zorginstellingen (logeeropvang) om een mantelzorger tijdelijk rust te geven

Medische zorg vanuit uw zorgverzekering

Let op! Algemene medische zorg zoals huisarts, medicijnen en tandartskosten vallen niet onder het VPT.  Als u thuis woont met een Volledig Pakket Thuis vergoedt de zorgverzekering uw algemene medische zorg. Hoeveel de zorgverzekering vergoedt hangt af van het pakket dat u gekozen heeft. De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen