Wachtlijst

U heeft een zorgverlener gekozen, maar deze kan u niet meteen helpen. U komt dan op de wachtlijst van deze zorgverlener. De zorgverlener houdt contact met u. Soms krijgt u in de tussentijd begeleiding of worden andere opties met u besproken.

Hoe lang moet ik op de wachtlijst staan?

Hoe lang u op de wachtlijst staat is afhankelijk van hoe dringend u zorg nodig heeft, het aantal mensen op de wachtlijst en het aantal plekken dat vrijkomt. Wacht u het langst? Dan krijgt u meestal als eerste zorg. Soms krijgt iemand die korter wacht voorrang als er heel dringend zorg nodig is. Iedereen op de wachtlijst heeft een wachtlijststatus. Hieraan kan uw zorgaanbieder zien hoe dringend u zorg nodig heeft.

Welke wachtstatus heb ik op de wachtlijst?

Vraag uw zorgverlener wat uw wachtstatus is op de wachtlijst. Vindt u dat uw status niet klopt? Bespreek dat dan met uw zorgverlener. Uw zorgverlener kan de wachtstatus aanpassen. Er zijn 4 statussen:

Urgent plaatsen

U verblijft op dit moment op een plek die niet meer bij uw situatie past. U wacht bijvoorbeeld in het ziekenhuis omdat u niet meer naar huis kunt. Ook krijgt u deze wachtstatus als u echt niet langer thuis kunt wonen en heel dringend moet worden opgenomen in een instelling. Of als u thuis snel meer zorg nodig heeft omdat u terminaal ziek bent.

Actief plaatsen

Het is noodzakelijk dat u snel (deeltijd) wordt opgenomen in een instelling of specifieke zorg thuis krijgt. Dit kan nog tijdelijk worden uitgesteld door veel zorg thuis in te zetten. Met deze wachtstatus is het mogelijk dat u (eerst) naar een andere instelling verhuist dan uw eerste voorkeur, omdat u snel zorg nodig heeft en er een te lange wachttijd is bij de instelling van uw voorkeur.

Wacht op voorkeur

U heeft een opnamewens, maar deze is niet dringend. U wilt alleen worden opgenomen in de instelling van uw voorkeur. Mensen die ook bij die instelling op de wachtlijst staan met een urgentere wachtstatus gaan altijd voor.

Wacht uit voorzorg

U wilt voorlopig nog niet worden opgenomen in een instelling, maar u wilt wel voor de zekerheid op de wachtlijst staan. U staat onderaan op de wachtlijst. Mensen met de bovenstaande statussen gaan altijd voor.

Vindt u dat u te lang moet wachten?

Neemt u dan contact op met uw zorgaanbieder. Zij bepalen uw plaats op de wachtlijst.

Is uw zorgvraag toegenomen?

Bespreek dit dan eerst met uw zorgaanbieder. Zij kunnen samen met u op zoek naar een passende oplossing. Komt u er niet uit? Neemt u dan gerust contact met ons op.