Zorgplan

U heeft een indicatie van het CIZ. U heeft aangegeven dat u zorg in een instelling wilt én uw voorkeur aangegeven. Dan neemt de zorginstelling contact met u op en stelt samen met u een zorgplan op. In een zorgplan staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

In een zorgplan staan

  • De doelen die u wilt bereiken.
  • De manier waarop u uw leven wilt inrichten.
  • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen.
  • Uw zorgwensen en zorgbehoeften.
  • Uw mogelijkheden en beperkingen.
  • Doelen van de zorg voor de komende periode.
  • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy.
  • Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar.