Zorgplan

U heeft een indicatie van het CIZ. U heeft aangegeven dat u zorg in een instelling wilt én uw voorkeur aangegeven. Dan neemt de zorginstelling contact met u op en stelt samen met u een zorgplan op. In een zorgplan staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

In een zorgplan staan

  • De doelen die u wilt bereiken.
  • De manier waarop u uw leven wilt inrichten.
  • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen.
  • Uw zorgwensen en zorgbehoeften.
  • Uw mogelijkheden en beperkingen.
  • Doelen van de zorg voor de komende periode.
  • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy.
  • Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen