Zorgovereenkomst afsluiten met een wooninitiatief

Als u gaat wonen in een wooninitiatief en u neemt ook de zorg af van het wooninitiatief, dan sluit u een zorgovereenkomst met het wooninitiatief. Onderdeel van de zorgovereenkomst is een zorgbeschrijving waarin u beschrijft welke zorg u ontvangt en voor hoeveel uur per dag.

Maandloonspecificatie

Bij een wooninitiatief is er sprake van gebundelde inkoop van zorg, waarbij een vast bedrag per maand wordt gedeclareerd. Wij vragen u naast de zorgovereenkomst ook om een specificatie van het maandloon. 

Het is voor u van belang dat u weet welke zorg u kunt verwachten van uw zorgverlener voor welk tarief. Met een maandloonspecificatie maakt u dit inzichtelijk. U kunt geen zorgovereenkomst afsluiten voor 168 uur per week, omdat u geen 24 uur per dag zorg ontvangt. Het aantal uren, het maandloon en de functies moet overeenkomen met het aantal uren in de zorgovereenkomst.

Waarom vragen wij een maandloonspecificatie op?

Een maandloonspecificatie geeft inzicht in de zorg die u ontvangt. U ziet dan overzichtelijk waaruit het maandbedrag is opgebouwd.

Specificatie van de kosten per maand

In de maandloonspecificatie geeft u een inschatting, van het aantal uur dat uw zorgverlener per werkzaamheid levert per maand. Onder werkzaamheden verstaan wij; persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, dagbesteding, huishoudelijke hulp, vervoer of nachtwaak. Ook geeft u aan welk tarief er wordt betaald voor deze werkzaamheden. U legt dit vast in het zorgplan (zie voorbeeld hieronder) of in een apart overzicht. U kunt hiervoor het formulier splitsing van de kosten per maand (pdf) gebruiken.

Voorbeeld van een zorgplan

Houdt u bij het invullen van uw maandloonspecificatie rekening met:

Wanneer stuurt u een maandloonspecificatie op?

  1. Wanneer er een wijziging in de werkzaamheden
  2. Wanneer er een wijziging in uren is per zorgfunctie
  3. Bij een tariefwijziging

Ook interessant