Toeslag wooninitiatief

Verblijft u in een wooninitiatief? En betaalt u het wooninitiatief vanuit uw PGB? Dan kunt u een toeslag krijgen. In 2021 is de toeslag € 4.652.

Het wooninitiatief moet aan 3 voorwaarden voldoen

U kunt een Toeslag Wooninitiatief krijgen als het wooninitiatief aan 3 voorwaarden voldoet:

 1. Minimaal 3 en maximaal 26 bewoners ontvangen een pgb uit de Wlz, Wmo, de Jeugdwet of de Zvw
 2. U bundelt de budgetten voor pgb met andere bewoners en koopt gezamenlijk zorg in
 3. De budgethouder woont op hetzelfde adres als de andere bewoners. Of op verschillende adressen binnen een straal van 100 meter. Er moet dan wel minimaal 1 gemeenschappelijke ruimte zijn, die geschikt is voor het doen van gezamenlijke activiteiten

Zo dient u een zorgovereenkomst in voor de toeslag wooninitiatief 'Zorg' 

Bij een wooninitiatief 'zorg' levert het wooninitiatief naast het verblijf ook de zorg. De toeslag is in de eerste plaats bedoelt voor zorginfrastructuur. Zijn er geen kosten voor zorginfrastructuur? Dan mag u de toeslag aan zorg besteden.

U gebruikt een zorgovereenkomst van opdracht met een instelling. U kunt 1 zorgovereenkomst gebruiken voor zorg en toeslag.

U kunt de zorgovereenkomst op 3 manieren invullen

Dit hangt af van hoe u de kosten wil declareren bij de SVB.

Als er voor de toeslag geen vast maandbedrag vastgesteld kan worden. Of u ontvangt de toeslag liever op één moment achteraf.

In de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving vult u de volgende punten in

 1. Budgethouder
 2. Zorginstelling: Let op dat u 'de zorginstelling is een wooninitiatief' aanvinkt
 3. Looptijd van de zorgovereenkomst
 4. Werkafspraken: wat heeft u afgesproken met de zorgverlener over het aantal uren zorg dat de zorgverlener zorg gaat geven. Voor de toeslag hoeft u hier niet iets extra in te vullen.
 5. 5.1 Vergoeding per maand:
  als u een vaste vergoeding per maand afspreekt. Voor de toeslag hoeft u hier niet iets extra in te vullen.

  5.2 Vergoeding per uur:
  welke tarieven per zorgfunctie. Voor de toeslag hoeft u hier niet iets extra in te vullen.

  5.3 Andere vergoedingen:
  als u andere vergoedingen heeft afgesproken. Voor de toeslag geeft u hier aan het bedrag per jaar dat u aan zorginfrastructuur besteed.
 6. Overige afspraken:
  Wanneer en hoelang u zorg krijgt. In het openveld vult u in dat er sprake is van toeslag wooninitiatief.. In de zorgbeschrijving heeft u aan dat u het aan zorg besteedt.
 7. Ondertekening

U kunt de toeslag aanvragen door het formulier 'Bijkomende kosten' naar de SVB te sturen.

Als er voor de toeslag een vast maandbedrag vastgesteld kan worden, kunt u dit meenemen in de zorgovereenkomst.

In de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving vult u de volgende punten in

 1. Budgethouder
 2. Zorginstelling: Let op dat u 'de zorginstelling is een wooninitiatief' aanvinkt.
 3. Looptijd van de zorgovereenkomst
 4. Werkafspraken: wat er is afgesproken met de zorgverlener over het aantal uren zorg dat de zorgverlener zorg gaat geven.
 5. 5.1 Vergoeding per maand:
  Als u een vaste vergoeding per maand voor zorg afspreekt. Voor de toeslag hoeft u hier niet iets extra in te vullen.

  5.2 Vergoeding per uur:
  Welke tarieven per zorgfunctie. Voor de toeslag hoeft u hier niet iets extra in te vullen.

  5.3 Andere vergoedingen:
  U geeft hier het bedrag per maand aan zorginfrastructuur aan
 6. Overige afspraken
  Wanneer en hoelang er zorg wordt gegeven. In het openveld vult u in dat er sprake is van toeslag wooninitiatief. In de zorgbeschrijving wordt aangegeven waaraan het besteed wordt.
 7. Ondertekening

De toeslag kunt u meenemen in het reguliere maandloon. U vermeldt deze kosten dan niet als loon onder '5.3 Andere vergoedingen' in de zorgovereenkomst.

In de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving vult u de volgende punten in

 1. Budgethouder
 2. Zorginstelling: Let op dat u 'de zorginstelling is een wooninitiatief' aanvinkt
 3. Looptijd van de zorgovereenkomst
 4. Werkafspraken: wat heeft u afgesproken met de zorgverlener over het aantal uren zorg dat de zorgverlener zorg gaat geven.
 5. 5.1 Vergoeding per maand: als u een vaste vergoeding per maand afspreekt. Hierbij vult u tarief dat is afgesproken voor zorg per maand in.
  5.2 Vergoeding per uur: welke tarieven per zorgfunctie
  5.3 Andere vergoedingen: als u andere vergoedingen heeft afgesproken
 6. Overige afspraken: wanneer en hoelang u zorg krijgt. In het open veld vult u in dat u de toeslag wooninitiatief besteedt aan zorg. In de zorgbeschrijving heeft u aan dat u het aan zorg besteedt.
 7. Ondertekening

Zo dient u een zorgovereenkomst in voor de toeslag wooninitiatief 'Enkel huis'

Het wooninitiatief levert geen zorg, alleen het verblijf. U kunt de toeslag inzetten voor zorginfrastructuur.
U stuurt een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op naar het zorgkantoor. Hiervoor gebruikt u de zorgovereenkomst van opdracht met een instelling.

In de zorgovereenkomst vult u de volgende onderdelen in

 1. Budgethouder
 2. Zorginstelling: Let op dat u 'de zorginstelling is een wooninitiatief' aanvinkt.
 3. Looptijd van de zorgovereenkomst
 4. Werkafspraken: U kunt hierbij 'A' aan kruisen. U vult hierbij in 0 uren per maand.
 5. 5.3 Overige afspraken: Hier vult u het tarief per jaar dat aan zorginfrastructuur wordt besteed.
 6. Overige afspraken
  In het open-tekst-veld vult u in dat er sprake is van toeslag wooninitiatief. In de zorgbeschrijving wordt aangegeven waaraan het besteed wordt. 
 7. Ondertekening

Wanneer de zorgovereenkomst is goedgekeurd door het Zorgkantoor en de SVB, zal de budgethouder of zijn vertegenwoordiger hiervan bericht krijgen. De kosten kunnen dan via het formulier 'Bijkomende kosten' bij de SVB gedeclareerd worden.

In de zorgovereenkomst vult u de volgende onderdelen in

 1. Budgethouder
 2. Zorginstelling: Let op dat u 'de zorginstelling is een wooninitiatief' aanvinkt.
 3. Looptijd van de zorgovereenkomst
 4. Werkafspraken: u kunt hierbij 'B' aankruisen. U vult hierbij in 0 uren per maand. 
 5. Vergoeding per maand: u vult het maandbedrag. U hoeft geen functies aan te kruisen.
 6. Overige afspraken: u vult in dat het gaat om toeslag wooninitiatief. In de Zorgbeschrijving geeft u aan waaraan het besteed wordt.
 7. Ondertekening