Beleid en contract GGZ voor vrijgevestigde praktijken

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Vragen & antwoorden

Voor het berekenen van het omzetplafond gebruiken we voor 2022 een andere formule. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw omzetplafond. Uw omzetplafond is bijvoorbeeld lager als u minder behandelaren en/of uren heeft ingevuld in het overzicht van de samenstelling van uw praktijk ten opzichte van vorige jaar. Daarnaast is het omzetplafond lager als u voor komend jaar geen opleidingsplaatsen heeft ingevuld, terwijl u dat afgelopen jaar wel had aangegeven. 

U vult nu eerst nee in bij de vragenlijst. Tot 1 januari 2022 kunt u het certificaat mailen naar zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl. U ontvangt dan per 1 januari alsnog het hogere tarief. Heeft u voor 1 januari nog geen visitatiecertificaat ontvangen? Dan kunt u tot 1 april 2022 het certificaat mailen. Het tarief wordt dan verhoogd per de eerste van de maand nadat wij het certificaat ontvangen. Insturen van een certificaat na 1 april 2022 heeft geen zin. Uw tarief 2022 wijzigt dan niet.

U hoeft niets te doen. U ontvangt automatisch bericht zodra de conceptovereenkomst voor u klaar staat. Heeft u binnen 10 werkdagen geen bericht ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt: uurtarief hoofbehandelaar * aantal werkuren per week per hoofdbehandelaar in de praktijk voor volwassenzorg * 46 werkweken * marktaandeel Zilveren Kruis inclusief De Friesland.

Voor de inkoop van 2022 maken wij gebruik van het inkoopportaal van VECOZO. Om te kunnen inloggen op het Zorginkoopportaal van VECOZO heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig met de juiste autorisatie. Controleer of in het Zorginkoopportaal van VECOZO een aanbod voor u klaar staat. Is dit niet het geval, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Bent u nog niet in het bezit bent van een persoonlijk certificaat of juiste autorisatie bij VECOZO?

Vraag dit dan tijdig aan op de website van VECOZO. Het verwerken van een aanvraag kost maximaal vijf werkdagen.

Heeft u nog vragen over het Zorginkoopportaal van VECOZO?

Kijk dan op de website van VECOZO. U vindt daar een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. De afdeling Support van VECOZO kunt u bereiken per e-mail of telefoon.

Dit kan via het contactformulier. Start u na de sluiting van het Zorginkoopportaal een praktijk? Dan kunt u ook op een later moment een overeenkomst 2022 afsluiten. Afhankelijk van het tijdstip waarop u zich meldt, bieden wij u de gelegenheid om een overeenkomst 2022 af te sluiten vanaf 1 april 2022, 1 juli 2022 of 1 oktober 2022.

Wij hanteren in 2022 Zilveren Kruis maximumtarieven. Voorgaande jaren heeft de NZA meerdere tariefbeschikkingen afgegeven. Dit heeft voor onduidelijkheid gezorgd, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgverzekeraars. Om deze onduidelijkheid te voorkomen wil Zilveren Kruis minder afhankelijk zijn van de oplevermomenten van de NZA tariefbeschikkingen. De Zilveren Kruis maximumtarieven 2022 zijn gelijk aan de NZa maximumtarieven uit de tariefbeschikking TB/REG-22619-03.

In dat geval krijgt uw patiënt een lagere vergoeding. De hoogte van deze vergoeding kan de verzekerde nalezen op de website van het label waar hij of zij verzekerd is.

Er moet sprake zijn van een in erkende en geregistreerde opleidingsplaats. U kunt dit bij het afsluiten van de overeenkomst aangeven. Of meld dit via ons contactformulier. De vrijgevestigde regiebehandelaar die de supervisie heeft, declareert de prestaties De regiebehandelaar blijft eindverantwoordelijk. De behandelaar in opleiding kan de tijd verantwoorden in de zorgprestatie. Alleen tijd besteed aan zorg voor de cliënt kan worden verantwoord. Tijd voor supervisie, of andere activiteiten in verband met de opleiding kunt u niet schrijven. Een behandelaar in opleiding kan geen regiebehandelaar zijn op basis van het beroep waarvoor hij in opleiding is.

Lees onze visie

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.