Beleid en contract GGZ voor vrijgevestigde praktijken

Wilt u weten wat er volgend jaar voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Overeenkomst en planning

In het zorginkoopportaal van VECOZO zetten wij een aanbieding voor u klaar. Bekijk de planning in het inkoopbeleid hierboven.

Vragen & antwoorden

Zie de toelichting op onze tarieven op de website. De toelichting staat in het document ‘Tarieven ggz 2021 vrijgevestigde praktijken’.

U vult nu eerst nee in bij de vragenlijst. Tot 1 januari 2021 kunt u het certificaat mailen naar zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl. U ontvangt dan per 1 januari alsnog het hogere tarief. Heeft u voor 1 januari nog geen visitatiecertificaat ontvangen? Dan kunt u tot 1 april 2021 het certificaat mailen. Het tarief wordt dan verhoogd per de eerste van de maand nadat wij het certificaat ontvangen. Insturen van een certificaat na 1 april 2020 heeft geen zin. Uw tarief 2021 wijzigt dan niet.

Voor de inkoop van 2021 maken wij gebruik van het inkoopportaal van VECOZO. Om te kunnen inloggen op het Zorginkoopportaal van VECOZO heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig met de juiste autorisatie. Controleer of in het Zorginkoopportaal van VECOZO een aanbod voor u klaar staat. Is dit niet het geval, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Bent u nog niet in het bezit bent van een persoonlijk certificaat of juiste autorisatie bij VECOZO vraag dit dan tijdig aan op de website van VECOZO. Het verwerken van een aanvraag kost maximaal vijf werkdagen.

Dit kan via het contactformulier. Start u na de sluiting van het Zorginkoopportaal een praktijk? Dan kunt u ook op een later moment een overeenkomst 2021 afsluiten. Afhankelijk van het tijdstip waarop u zich meldt, bieden wij u de gelegenheid om een overeenkomst 2021 af te sluiten vanaf 1 april 2021, 1 juli 2021 of 1 oktober 2021.

Voorgaande jaren heeft de NZa meerdere tariefbeschikkingen afgegeven. Dit heeft voor onduidelijkheid gezorgd, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgverzekeraars. Om deze onduidelijkheid te voorkomen wil Zilveren Kruis minder afhankelijk zijn van de oplevermomenten van de NZa tariefbeschikkingen. De Zilveren Kruis maximumtarieven 2021 zijn gelijk aan de NZa maximumtarieven uit de tariefbeschikking TB/REG-20629-01.

Momenteel is er geen landelijke aanlevering van ROM-gegevens. Zorgverzekeraars hebben geen toegang tot benchmarkgegevens. In de Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) is afgesproken dat zorgaanbieders in 2020 hun activiteiten en de kwaliteit en doelmatigheid van hun handelen zichtbaar maken, zodat voor zowel patiënten als verzekeraars/gemeenten transparant is wat de kwaliteit van zorg is. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa). Voor de inkoop van 2021 zijn deze gegevens niet beschikbaar. Daardoor is differentiatie op kwaliteit niet mogelijk.

Uw omzetplafond verlaagt als u minder behandelaren en/of uren heeft ingevuld in het overzicht van de samenstelling van uw praktijk ten opzichte van vorige jaar. Daarnaast verlaagt het omzetplafond als voor komend jaar geen opleidingsplaatsen heeft ingevuld terwijl u dat afgelopen jaar wel had aangegeven. Is er niets veranderd maar heeft u toch een lager omzetplafond gekregen, mailt u ons dan op zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl.

U hoeft niets te doen. U ontvangt automatisch bericht zodra de conceptovereenkomst voor u klaar staat. Heeft u binnen 10 werkdagen geen bericht ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt: uurtarief hoofbehandelaar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ * aantal werkuren per week per hoofdbehandelaar in de praktijk voor volwassenzorg * 46 werkweken * marktaandeel Zilveren Kruis inclusief De Friesland Zorgverzekeraar.

Vanaf 2019 contracteert De Friesland Zorgverzekeraar mede namens Zilveren Kruis. Daarom heeft u alleen van De Friesland Zorgverzekeraar bericht ontvangen en niet van Zilveren Kruis. Kijk voor meer informatie op de website van De Friesland Zorgverzekeraars.

In dat geval krijgt uw patiënt een lagere vergoeding. De hoogte van deze vergoeding kan de verzekerde nalezen op de website van het label waar hij of zij verzekerd is.

Er moet sprake zijn van een in erkende en geregistreerde opleidingsplaats. U kunt dit bij het afsluiten van de overeenkomst aangeven. Of meld dit via ons contactformulier. De vrijgevestigde regiebehandelaar die de supervisie heeft, declareert de prestaties De regiebehandelaar blijft eindverantwoordelijk. De behandelaar in opleiding kan de tijd verantwoorden in de zorgprestatie. Alleen tijd besteed aan zorg voor de cliënt kan worden verantwoord. Tijd voor supervisie, of andere activiteiten in verband met de opleiding kunt u niet schrijven. Een behandelaar in opleiding kan geen regiebehandelaar zijn op basis van het beroep waarvoor hij in opleiding is.

In de toelichting staat het volgende: ‘Dit artikel is in samenspraak met vertegenwoordigers van zorgaanbieders op het gebied van kwaliteit opgesteld door de werkgroep Kwaliteit van ZN. Mochten er landelijke op bestuurlijk niveau andere afspraken worden gemaakt over registraties waaraan wel of niet moet worden deelgenomen door zorgaanbieders in de GGZ, dan gaat die afspraak boven de hier vastgelegde afspraak.’

Wij volgen de ontwikkeling binnen Akwa GGZ. Akwa GGZ is momenteel bezig met de ontwikkeling van een dataportaal. Hiervan kunnen aanbieders binnenkort gebruik maken voor ROM doel 2 (Leren en Verbeteren), met als randvoorwaarde dat er alleen gegevens gebruikt worden waar de patiënt toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die Akwa GGZ als onderdeel van die overeenkomst ontvangt zullen in geen geval gebruikt wordt voor transparantie, o.a. omdat daar geen toestemming voor is gevraagd. Deze gegevens worden dus niet uitgewisseld met verzekeraars. Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op de website van Akwa GGZ.

Zorginkoopbeleid 2021

Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Lees er meer over in ons zorginkoopbeleid. Bekijk ook andere inkooponderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.

Ga naar het zorginkoopbeleid 2021