Vragen & antwoorden

Vanaf 2022 krijgen de GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten voor het keurmerk KIBG of visitatie LVVP, NVGzP of NIP een tariefopslag. De opslag geldt voor deze 2 groepen behandelaren omdat zij voornamelijk werkten (als regiebehandelaar) in de voormalig BGGZ. Het keurmerk en de visitatie zijn gericht op de voormalig BGGZ.

Wat betekent dit voor declareren?

De nieuwe prestatiecodes die horen bij de beroepen GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten kunnen gedeclareerd worden met het verhoogde tarief als u hiervoor in aanmerking komt. In uw overeenkomst kunt u zien welke tarief voor u van toepassing is. Voor de overige beroepsgroepen en betreffende prestatiecodes geldt het standaard tariefpercentage.

Zie de toelichting op onze tarieven in VECOZO bij uw contractaanbod. Onder de button 'Tarieven', boven in de uitvraagmodule, kunt u het document vinden.

U vult nu eerst nee in bij de vragenlijst. Tot 1 januari 2023 kunt u het certificaat mailen naar zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl. U ontvangt dan per 1 januari alsnog het hogere tarief. Heeft u voor 1 januari nog geen visitatiecertificaat ontvangen? Dan kunt u tot 1 april 2023 het certificaat mailen. Het tarief wordt dan verhoogd per de eerste van de maand nadat wij het certificaat ontvangen. Insturen van een certificaat na 1 april 2023 heeft geen zin. Uw tarief 2023 wijzigt dan niet.

U hoeft niets te doen. U ontvangt automatisch bericht zodra de conceptovereenkomst voor u klaar staat. Heeft u binnen 10 werkdagen geen bericht ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wij maken gebruik van het inkoopportaal van VECOZO. Om te kunnen inloggen op het Zorginkoopportaal van VECOZO heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig met de juiste autorisatie. Controleer of in het Zorginkoopportaal van VECOZO een aanbod voor u klaar staat. Is dit niet het geval, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Heeft u nog geen persoonlijk certificaat of juiste autorisatie bij VECOZO?

Vraag dit dan tijdig aan op de website van VECOZO. Het verwerken van een aanvraag kost maximaal vijf werkdagen.

Heeft u nog vragen over het Zorginkoopportaal van VECOZO?

Kijk dan op de website van VECOZO. U vindt daar een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden. De afdeling Support van VECOZO kunt u bereiken per mail of telefoon.

Dit kan via het contactformulier.

Als vrijgevestigde praktijk kunt u door het jaar heen een contract voor 2023 aanvragen. Afhankelijk van het tijdstip waarop u zich meldt, bieden wij u de gelegenheid om een overeenkomst 2023 te sluiten per 1 april 2023, 1 juli 2023 of 1 oktober 2023. Indien u voor een volgend kwartaal een contract met Zilveren Kruis wilt sluiten, meldt u zich dan uiterlijk 1 week voor de eerste dag van het volgende kwartaal. Wilt u een contract voor 2024? Dan dient u zich uiterlijk 25 december 2023 bij ons te melden.

Wij hanteren in 2023 Zilveren Kruis maximumtarieven. Voorgaande jaren heeft de NZA meerdere tariefbeschikkingen afgegeven. Dit heeft voor onduidelijkheid gezorgd, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgverzekeraars. Om deze onduidelijkheid te voorkomen wil Zilveren Kruis minder afhankelijk zijn van de oplevermomenten van de NZA tariefbeschikkingen. De Zilveren Kruis maximumtarieven 2023 zijn gelijk aan de NZa maximumtarieven uit de tariefbeschikking TB/REG-23625-02.

In dat geval krijgt uw patiënt een lagere vergoeding. De hoogte van deze vergoeding kan de verzekerde nalezen op de website van het label waar hij of zij verzekerd is.

Er moet sprake zijn van een in erkende en geregistreerde opleidingsplaats. U kunt dit bij het afsluiten van de overeenkomst aangeven. Of meld dit via ons contactformulier. De vrijgevestigde regiebehandelaar die de supervisie heeft, declareert de prestaties De regiebehandelaar blijft eindverantwoordelijk. De behandelaar in opleiding kan de tijd verantwoorden in de zorgprestatie. Alleen tijd besteed aan zorg voor de cliënt kan worden verantwoord. Tijd voor supervisie, of andere activiteiten in verband met de opleiding kunt u niet schrijven. Een behandelaar in opleiding kan geen regiebehandelaar zijn op basis van het beroep waarvoor hij in opleiding is.